Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Operationspersonal förbereder operation.

Neuroanestesin är en avancerad och högspecialiserad enhet där vi utför anestesier vid sjukdom eller skada i hjärna, ryggmärg eller perifera nerver.

Inom enheten ger vi även anestesier vid OTO- och ögonkirurgi. Planerade operationer utförs parallellt med akutfall. Akademiska sjukhusets akutlarmlarmfunktion utgår också  härifrån. Det centrala läget i Uppsala gör att vi ligger i nära anslutning till akutmottagning, intensivvårdsavdelningar samt helikopterplatta.

Välkommen till oss!