Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Operationspersonal riktar lampor i operationssal.

Anestesiavdelningen för oral- plastik-och käkkirurgi samt öron-näsa-halskirurgi (OPÖ-anestesin) har som det långa namnet antyder en mångskiftande verksamhet. På vår operationsavdelning behandlar vi allt från prematura barn med luftvägshinder till mycket gamla patienter med brännskador eller tumörer.

Vi har en egen avdelning, postoperativa avdelningen 70 H som är öppen dagtid. Här vårdas patienter i alla åldrar, från spädbarn till äldre vuxna, efter operationer inom ortopedi, öron-, näsa-, halskirurgi, käkkirurgi och rekonstruktiv plastikkirurgi.