Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Aktuella METIS-kurser

Vad är METIS?

Syftet med METIS-kansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige är att erbjuda kompetensutveckling för både ST-läkare och specialister inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av sjukvårdsregionen och skapa förutsättningar för att genomföra dessa. 

Vi har ett brett kursutbud med utvalda kurser som ingår i ST-utbildningen för blivande psykiatriker samt fördjupande fortbildningskurser för specialistläkare i psykiatri.

Garanterad plats – subventionerat pris

För dig som är anställd inom Sjukvårdsregion Mellansverige har du en garanterad kursplats och priset för kursen är subventionerat. OBS! Garanterad kursplats gäller endast under förutsättning att du sökt kursen under ansökningsperioden. Vid efteranmälan tillämpas ”först till kvarn”.
Tänk klimatsmart och globalt – gå en kurs regionalt!

Antagning

Ansökningstider varje år: 1 maj och 1 oktober. Kurserna publiceras i kurskatalogen ca 1 månad innan.

Organisation och syfte med METIS regionalt

Sjukvårdsregion Mellansverige består av följande regioner: Västmanland, Örebro län, Dalarna, Värmland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg. Verksamhetscheferna från dessa regioner utgör styrgruppen för METIS-kansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Kontakta oss

METIS-kansliet Sjukvårdsregion Mellansverige

Annika Sander Björk, handläggare
annika.sander.bjork@akademiska.se
018-611 16 99

Peter Lönnqvist, administratör lärplattform
peter.lonnqvist@akademiska.se
076-496 39 84

Ullvi Båve, överläkare i psykiatri
ullvi.bave@akademiska.se
072-141 72 82

metis@lul.se         

Postadress:                                                                                            METIS-kansli Sjukvårdsregion Mellansverige
Akademiska sjukhuset
VO Psykiatri, Ledning och stab, ing 10
751 85  UPPSALA

 

METIS träd.jpg   METIS_logga_utan_textenMerTeoriiST.jpg

Alla loggor.jpg