METIS - mer teori i ST

Bakgrund och syfte med METIS

METIS kurser utvecklas tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och patientrepresentanter i nära samarbete med SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen), SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Kurserna revideras vartannat år nationellt. Detta säkerställer att kurserna baseras på evidens, klinisk relevans, etik och en patientcentrerad vård.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av följande regioner: Västmanland, Örebro län, Dalarna, Värmland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg. Verksamhetscheferna från dessa regioner utgör styrgruppen för METIS kansliet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.Sjukvårdsregionens loggor.jpg

Syftet med METIS i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att erbjuda kompetensutveckling för både ST-läkare och specialister inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av sjukvårdsregionen och skapa förutsättningar för att genomföra dessa. METIS främjar även kollegiala nätverk i sjukvårdsregionen och har som mål att alla regioner ska ha minst en egen kurs.

Kursutbud

I första hand ska kurser som ges i sjukvårdsregionen sökas eftersom de finansieras av regionen.

Rekommendationerna är baserade på styrgruppens beslut.

METIS-kurser för ST-läkare i psykiatri

METISkurser1.png

METISkurser2.png

Vi håller kurser i följande ämnen:

Akutpsykiatri, Beroendelära, BUP för vuxenpsykiatriker, Konsultationspsykiatri, Personlighetssyndrom, Psykisk diagnostik, Psykiatrisk juridik, Psykofarmakologi, Psykossjukdomar, Rättspsykiatri och Suicidologi.

Ansökningstider varje år: 1 maj och 1 oktober. Kurserna publiceras i kurskatalogen ca 1 månad innan.

2020:

 • Psykiatrisk diagnostik för specialister, Uppsala
 • Psykiatrisk juridik, Västerås
 • Konsulationspsykiatri, Uppsala
 • Psykossjukdomar för specialister, Uppsala
 • Psykossjukdomar, Falun
 • Psykofarmakologi, Nyköping
 • Psykiatrisk juridik för specialister, Sala
 • Personlighetssyndrom, Uppsala
 • Psykiatrisk diagnostik, Uppsala

Aktuella kurser för efteranmälan

Beroendelära, Eskilstuna

För andra kursämnen, se länk till METIS nationella hemsida: http://www.metiskurser.se/

Organisation

Pedagogisk modell

METIS-formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av detta är kombinationen av olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna.  

 • Fas 1: Bygga
  Fasen består av distansstudier med inläsning, inlämningsuppgifter och självtester. Distansstudierna sker via lärplattformen Ping Pong. Det ger ST-läkaren möjlighet till tidsflexibilitet och är oberoende av geografiskt läge.
 • Fas 2: Överbrygga
  Fasen består av ett kursmöte som ger en utveckling från kunskap till kompetens. Där träffar ST-läkarna experter inom klinik och forskning samt patientrepresentanter. ST-läkarna får ställa frågor, diskutera och öva sig i hur kunskapen kan användas i den kliniska vardagen.
 • Fas 3: Tillämpa 
  Fasen består av en distansdel där ST-läkaren får tillämpa sin kompetens i en arbetsplatsnära examination. Examinationen granskas av kursledaren som också ger feedback.