Psykiatri

Hitta rätt på psykiatrin

Psykisk hälsa och covid-19

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Saker man tidigare har gjort för att må bra, som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation med välmåendet i behåll. 

Läs din journal

Från och med den 15 oktober 2018 kan du som patient läsa dina journalanteckningar från psykiatrin på 1177, med upp till 7 dagars fördröjning.

Vart ska jag vända mig?

Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss, egenremiss eller om du har akuta besvär.

Om du har milda till måttliga problem är det primärvården du ska vända dig till för att få hjälp. Vid behov remitterar primärvården till oss.

Om du är i behov av akut psykiatriskt omhändertagande vänder du dig till akutmottagningen.

Om du är osäker på vart du ska vända dig, hittar du mer information på 1177.

Din kontakt med psykiatrin

Hur går det till innan, efter och under din kontakt med psykiatrin? Här hittar du information om de olika stegen som tas.Remiss

Kontakta först din vårdcentral eller elevhälsan. De skickar sen en remiss till oss. Du kan även söka vård hos oss via egen vårdbegäran. 

Hitta hit


När vi behandlat din remiss skickar vi en kallelse till dig. De flesta av psykiatrins mottagningar finns i Psykiatrins hus, ingång 10.

Samtal


Efter att vi fått din remiss blir du kallad till ett besök. Där bedömer vi om och i så fall vilken behandling du behöver. 

Behandling


Din behandling utformas i samråd med din behandlare. Vi har många olika typer av behandlingar.

Uppföljning


Vi följer tillsammans upp behandlingen. Målet är att du ska bli frisk från eller få verktyg att hantera din psykiatriska sjukdom.

Läs din journal

Från och med den 15 oktober 2018 kan du som patient läsa dina journalanteckningar från psykiatrin på 1177, med upp till 7 dagars fördröjning.

Hjälp oss att förbättra vården

Observera att hit kan du inte vända dig med enskilda patientärenden utan här tar vi enbart emot generella förbättringsförslag.

Har du synpunkter eller klagomål på utförd vård kontakta i första hand avdelningschef eller sektionschef där du blivit behandlad. Du kan även ta hjälp av Patientnämnden.

Om Psykiatrins hus

Specialistsjuksköterska, specialistläkare, chef samt brukarrepresentant beskriver sina erfarenheter av Psykiatrins hus.

Vill du arbeta hos oss?

Se filmen om hur det är att arbeta hos oss på akutmottagningen för vuxenpsykiatri. Klicka på knappen nedan för att se alla våra lediga tjänster. Skriv "psykiatri" i sökrutan så hittar du oss!

 Se alla lediga tjänster

Till dig som är ST-läkare eller specialistläkare

Verksamhetsområdet psykiatri vid Akademiska sjukhuset erbjuder ST-utbildningar inom vuxenpsykiatri och barn-och ungdomspsykiatri. Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri som tilläggsspecialitet.

För dig som vårdgivare

Du som vårdgivare är välkommen att kontakta psykiatrin via e-post vid allmänna förfrågningar. Vi kan inte ta emot patientärenden via denna e-post.

 Kontakta psykiatrin