Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

ST psykiatri

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus med utmärkta möjligheter att erbjuda en god utbildningsmiljö, regelbunden handledning av erfarna specialister och ett stimulerande arbete för ST-läkare som vill arbeta med människor i alla åldersgrupper.

Verksamhetsområdet psykiatri vid Akademiska sjukhuset erbjuder ST utbildningar inom vuxenpsykiatri och barn-och ungdomspsykiatri. Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri som tilläggsspecialitet.

ST-avdelningen hör till sektionen för akut- och konsultpsykiatri och erbjuder dig en fullständig specialistutbildning i psykiatri. ST-avdelningen består i nuläget av ett trettiotal blivande psykiatriker. Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning med kliniska tjänstgöringar inom både öppen och slutenvård vid de olika sektionerna för affektiva sjukdomar, psykos- och rättspsykiatrisk vård, beroendemedicin och neuropsykiatri, akut- och konsultpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.

Som ST-läkare ingår jourtjänstgöring på den psykiatriska akut- och konsultationsverksamheten mot övriga sjukhuset. I början av din utbildning upprättas ett ST-kontrakt tillsammans med din handledare och din studierektor för att planera utbildningens upplägg som följer Socialstyrelsens målbeskrivning och riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning. Klinisk handledning sker förlöpande av specialistkollegor och din kompetensutveckling utvärderas fortlöpande.

Under din ST-utbildning ingår en 10 veckorsperiod avsatt för det vetenskapliga arbetet och goda förutsättningar för fortsatt forskning. Även undervisning och handledning av andra kollegor och medarbetare är en del i din ST-utbildning.

Alla dina mål når du med hjälp av

  • eget arbete under dina kliniska tjänstgöringar
  • kontinuerlig klinisk handledning
  • utvärdering av din kompetensutveckling
  • avsatt tid för teoretiska studier
  • interna utbildningar i form av ST-seminarier
  • annan organiserad utbildning och kurser inom Akademiska sjukhuset
  • regionala METIS-kurser och psykoterapiutbildning