Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Affektiva sjukdomar

Samtal mellan patient och vårdpersonal.

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp.

Oftast räcker det stöd man kan få från personer i sin närhet. Men ibland behövs professionell hjälp. För de flesta besvär kan behandling ges inom primärvården. Kontakta därför i första hand din husläkare eller vårdcentral.

I den specialiserade vuxenpsykiatrin utreder, behandlar och rehabiliterar vi enbart personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar.

Remissinformation

Affektiva sjukdomars remissbedömningsgrupp
Ledning och stab, ingång 10
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Övergång från de psykiatriska mottagningarna i norra länet

Den 1 oktober 2022 övergår de psykiatriska mottagningarna i Tierp, Gimo, Skutskär och Tärnsjö i Akademiska sjukhusets regi. Mottagningarna drivs idag av WeMind.

Mottagningarna har ett specialistpsykiatriskt uppdrag inom samtliga områden exklusive beroendevård. Mottagningarna kommer liksom Håbo- Enköpings psykiatrimottagning att tillhöra sektionen för beroende- och neuropsykiatri.

Remisser till mottagningarna skickas från och med 1 oktober 2022 till beroende- och neuropsykiatri.