Affektiva sjukdomar

Samtal mellan patient och vårdpersonal.

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp.

Oftast räcker det stöd man kan få från personer i sin närhet. Men ibland behövs professionell hjälp. För de flesta besvär kan behandling ges inom primärvården. Kontakta därför i första hand din husläkare eller vårdcentral.

I den specialiserade vuxenpsykiatrin utreder, behandlar och rehabiliterar vi enbart personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar.