Affektiva sjukdomar

Samtal mellan patient och vårdpersonal.

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp.

Oftast räcker det stöd man kan få från personer i sin närhet. Men ibland behövs professionell hjälp. För de flesta besvär kan behandling ges inom primärvården. Kontakta därför i första hand din husläkare eller vårdcentral.

I den specialiserade vuxenpsykiatrin utreder, behandlar och rehabiliterar vi enbart personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar.

Övergång från de psykiatriska mottagningarna i norra länet

Den 1 oktober 2022 övergår de psykiatriska mottagningarna i Tierp, Gimo, Skutskär och Tärnsjö i Akademiska sjukhusets regi. Mottagningarna drivs idag av WeMind.

Mottagningarna har ett specialistpsykiatriskt uppdrag inom samtliga områden exklusive beroendevård. Mottagningarna kommer liksom Håbo- Enköpings psykiatrimottagning att tillhöra sektionen för beroende- och neuropsykiatri.

Remisser till mottagningarna skickas från och med 1 oktober 2022 till beroende- och neuropsykiatri.