Affektiva behandlingsenheten

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Affektiva behandlingsenheten erbjuder behandling i grupp till personer med medelsvår/svår depression eller bipolärt syndrom.

Vi erbjuder tre olika former av gruppbehandling där den gemensamma basen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen syftar till att ge ökad kunskap om depression och bipolärt syndrom och utveckla färdigheter att hantera och förebygga symtom och ge ökad livskvalitet.

Dagsjukvård vid depression eller bipolärt syndrom, 4 dagar i veckan 10+10 veckor

KBT-baserad behandling som inkluderar: A) Beteendeaktivering samt arbete med att förbättra levnadsvanor, B) Fysisk aktivitet 4 dagar/veckan, gym eller promenad, C) Arbetsrehabilitering, kartläggning och inventering både individuellt och i grupp med stöd av kurator, D) Externa föreläsare såsom friskvårdslots, dietist, läkare, kommunala insatser

De första 10 veckorna deltar man fyra dagar i veckan och under de sista 10 veckorna träffas man en dag i veckan.

Dagsjukvård vid depression, 2 dagar i veckan, 12 + 4 veckor

KBT-baserad depressionsbehandling som inkluderar: A) beteendeaktivering inklusive lättare fysisk aktivitet (promenad), arbete med att förbättra levnadsvanor (stress, sömn, kost, fysisk aktivitet) B) kunskap om hur tankar och känslor påverkar depression

De första 12 veckorna deltar man två dagar i veckan och under de sista 4 veckorna träffas man en dag i veckan.

KBT-behandling vid bipolärt syndrom, 18veckor, 1 tillfälle/vecka

KBT-gruppbehandling som inkluderar: A) Förståelse för bipolärt syndrom, att känna igen tidiga tecken, triggers, kort- och långsiktiga strategier B) Medveten närvaro och acceptans, C) DBT-färdigheter och känsloreglering, hantera negativa tankar D) Att hantera sårbarheter och skapa hälsosamma vanor

Hur kommer man med i gruppbehandlingarna?

Via överföringsremiss från öppen- eller heldygnsvården inom verksamhetsområdet Affektiva sjukdomar eller remiss från husläkare som ställs till remissbedömningsgruppen inom verksamhetsområde Affektiva sjukdomar för bedömning. Se remissadress nedan.

Remissbedömningsgruppen
Sektionen för affektiva sjukdomar
Akademiska sjukhuset, ingång 10
751 85 Uppsala