Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Psykiatriavdelning 3A

Telefon

018-611 52 52

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Psykiatriavdelning 3A vänder sig till patienter med affektiva tillstånd till exempel svårare depressioner, bipolära tillstånd, ångesttillstånd och ätproblematik.

Vi arbetar med individuellt anpassad vård utifrån personens behov. Vården präglas av en helhetssyn och bedrivs så långt som möjligt i enlighet med nationella riktlinjer och regionala vårdprogram.

Vi ser anhöriga och närstående som en viktig resurs i vården.

För att säkerställa att du får en bra uppföljning efter din vårdtid hos oss samverkar vi med öppenvården. Vid behov vårdplanerar vi tillsammans med kommunen.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare.