DBT-enheten för vuxna

0186115268

Telefontider
Mån - fre 9.30-11

Öppettider
Mån - fre 8-11.45
Mån - fre 12.45-16.30

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

DBT-enheten för vuxna erbjuder dialektisk beteendeterapi för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning och borderline personlighetsstörning.

DBT syftar till att hjälpa patienter att förbättra sina färdigheter att hantera starka känslomässiga reaktioner och på så sätt hantera starka destruktiva impulser. Behandlingen inkluderar färdighetsträning i grupp och individuella samtal som pågår under ett år i vanlig öppenvård eller under 16 veckor i den mer intensiva formen "förstärkt öppenvård" där patienterna kommer 4 dagar i veckan till enheten (2,5-3,5 timmar per dag).

För att komma till oss krävs först en kontakt med affektiv mottagning 2, affektiv mottagning 3 eller psykiatrimottagningen för unga vuxna. Den kontakten nås antingen via remiss (ex. primärvården) till VO Affektiva sjukdomars remissbedömningsgrupp, se remissadress till höger, eller via telefonrådgivning/egenanmälan till någon av dessa mottagningar:
Affektiva mottagningen för vuxna, 018-611 88 70 (över 25 år) eller Psykiatrimottagningen för unga vuxna, 018-611 89 61 (18-25 år).