Psykiatriavdelning 2 B

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår avdelning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-61 74 266

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset ing 10

Region Uppsala har uppdrag från Socialstyrelsen att tillhandahålla nationell högspecialiserad vård (NHV) för viss vård vid svårbehandlade ätstörningar. 

För att kunna vårdas inom NHV behöver du en remiss från din vårdgivare på specialistvårdsnivå. Vården riktar sig till dig som har en bekräftad ätstörning där du genomfört flera behandlingar. Du ska ha gjort minst en av  behandlingarna i dagvård eller heldygnsvård, utan ett tillfredställande resultat.

Vad händer hos oss?

Innan du får behandling hos oss förbereder vi oss tillsammans genom att träffas flera gånger. Vi vill också att din remittent eller ordinarie behandlare är med i den här bedömnings-och planeringsprocessen. Därför frågar vi dig alltid om samtycke till att ta del av din tidigare behandlingsinformation. Syftet med den här bedömningen är tillsammans med dig förstå vad problemet är och hitta ett gemensamt syfte med vården. Om du bor för långt bort och inte kan komma till oss så kan vi träffas digitalt.

Behandlingen

Vi erbjuder dig som patient en intensiv behandling där du själv har en aktiv roll i behandlingen. Teamet runt dig hos oss består av läkare, psykolog, psykoterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor och skötare. Vi vill gärna att du involverar någon närstående i behandlingen om vi bedömer att det går och att det är hjälpsamt.

Vården baserar vi på olika insatser från teamet och styrs av din individuella vårdplan. Vi erbjuder i första hand KBT-E och RO-DBT eller DBT. Meningsfulla aktiviteter är också viktiga delar av behandlingstiden. Behandling hos oss pågår under 12 veckor, om inget annat är planerat i din individuella vårdplan.

Vi har uppföljningar varje vecka under hela behandlingen med dig som patient och remittent för att se att behandlingen följer din vårdplan och har önskad effekt. Om resultatet inte blir som vi tänkt oss, tar vi gemensamt beslut om att avbryta behandlingen. Mot slutet av behandlingen gör vi en planering för hur din fortsatta behandling hos din ordinarie vårdgivare ska se ut. Efter behandlingen gör vi regelbundna uppföljningar för att se hur du mår och vid behov kan vi erbjuda boosters eller korta behandlingsinsatser.