Akut- och konsultpsykiatri

Patient och vårdpersonal går i korridor.

Välkommen till sektionen för akut- och konsultpsykiatri.

Akut- och konsultpsykiatri är en verksamhet som består av tre delar:

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Den vuxenpsykiatriska akutmottagning är öppen dygnet runt.

Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning.

Här ger vi elbehandlingar av hjärnan (ECT) och mäter hjärtats aktivitet (EKG-undersökningar).

Konsultverksamhet

När en patient är inlagd på Akademiska sjukhuset kan en psykiatriker från oss undersöka och bedöma patientens psykiska hälsa.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

På akutmottagningen för vuxenpsykiatri arbetar vi för att hjälpa människor i livets alla skeden, under dygnets alla timmar. Vårt arbete är omväxlande, men vi hjälps åt tillsammans.