Akut- och konsultpsykiatri

Patient och vårdpersonal går i korridor.

Till sektionen hör akutmottagningen för vuxenpsykiatri, psykiatriska akutvårdsavdelningen (PAVA), mottagningen för hjärnstimulering och veteranmottagningen samt psykiatrins ST-läkaravdelning.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri (AKM) erbjuder akuta bedömningar och initiera psykiatrisk vård för personer över 18 år. Patienter söker själv eller kommer exempelvis tillsammans med närstående, polis, ambulans och soc. Öppet dygnet runt.

Remiss

Mottagande enhet: Akutmottagningen för vuxenpsykiatrin (Vårdbegäran -> Remissmall Akutmottagningen för vuxenpsykiatrin - Vårdbegäran)  

Enda tvingande rubrik är ”Typ av kontakt” men ”Frågeställning”, ”Status” och ”Anamnes” är viktiga rubriker för att kunna prioritera.

Konsultverksamhet

När en patient är inlagd på Akademiska sjukhuset kan en psykiatriker från oss undersöka och bedöma patientens psykiska mående på somatiska avdelningar på sjukhuset. Arbetar helgfria vardagar på dagtid, under övrig tid ansvarar bakjouren för de psykiatriska bedömningarna.

Remiss

Mottagande enhet: Akut- och konsultpsykiatri (Konsultationsremiss -> Remissmall – Akut- och konsultpsykiatri – konsultation) 

Enda tvingande rubrik är ”Telnummer till remitterande enhet” men ”Frågeställning”, ”Status” och ”Anamnes” är viktiga rubriker för att kunna prioritera 

Mottagningen för hjärnstimulering

ECT

Remiss

Mottagande enhet: Akut- och konsultpsykiatri (konsultationsremiss - ECT-behandling konsultation).

Endast den remissen, komplett ifylld, kommer att accepteras för behandling. Vid frågor kontakta mottagningen för hjärnstimulering. Inremitterande specialist ansvarar för att patienten följs psykiatriskt under ECT-serien och följs upp efteråt.

Extern psykiater utan tillgång till Cosmic

Pappersremiss ställs till:

Mottagningen för hjärnstimulering
Akademiska sjukhuset ingång 10 bv.
751 85 Uppsala.

Samma uppgifter som i Cosmic remissmall ska ingå. ECT-behandlingarna avslutas när remissens giltighet upphör, dvs. antal beställda behandlingar är utförda eller om behandling inte startat inom 3 månader – eller om patienten på eget initiativ avslutar. ECT-enheten meddelar då remitterande läkare.

Krav Remiss från specialist i psykiatri.

Remissen skall innehålla följande:

  • Somatiskt status
  • Provtagning ej äldre än 3 mån: Natrium, Kalium, Kreatinin, Blodstatus, Glukos
  • EKG över 65 år, eller vid annan risk, ex obesitas, läkemedel mm
  • Läkemedelslista
  • CGI

Veteranmottagningen

Personer som varit på utlandstjänst i krigszon eller katastrofområde på uppdrag av svensk myndighet, kan söka själv eller remitteras från primärvård eller specialistvård i hela Sverige, för bedömning av misstänkt PTSD eller annan psykiatrisk sjukdom kopplad till denna tjänstgöring. Möjlighet till fritt vårdval gäller på veteranmottagningen, som vid all öppenvård.

Remiss

Mottagande enhet: Akut- och konsultpsykiatri (Remisstyp – Vårdbegäran -> Remissmall – Veteranmottagningen – vårdbegäran)

Inga tvingande rubriker i remissen.

Extern psykiatriker utan tillgång till Cosmic

Pappersremiss ställs till:

Mottagningen för hjärnstimulering
Veteranmottagningen
Akademiska sjukhuset ingång 10 bv
751 85 Uppsala.

rTMS

Remiss

Mottagande enhet: Akut- och konsultpsykiatri (Konsultationsremiss -> Remissmall – rTMS - behandling konsultation)

Extern psykiater utan tillgång till Cosmic

Pappersremiss ställs till:

Mottagningen för hjärnstimulering
Akademiska sjukhuset ingång 10 bv
751 85 Uppsala

Krav remiss från specialist i psykiatri.

Remissen skall innehålla följande:

  • Strukturerad diagnostik
  • MADRS intervju
  • CGI
  • somatiskt status
  • Provtagning ej äldre än 3 månader: Blodstatus, SR/CRP, TSH, Calcium, Albumin, Homocystein, drogscreening/PEth

Vid godkänd remiss kallas patienten för bedömning/infosamtal och vid beslut om rTMS sätts patienten upp på väntelista.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

På akutmottagningen för vuxenpsykiatri arbetar vi för att hjälpa människor i livets alla skeden, under dygnets alla timmar. Vårt arbete är omväxlande, men vi hjälps åt tillsammans.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

På akutmottagningen för vuxenpsykiatri arbetar vi för att hjälpa människor i livets alla skeden, under dygnets alla timmar. Vårt arbete är omväxlande, men vi hjälps åt tillsammans.