Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning

0186112222

Telefontider
Mån - fre 7-15.30

Öppettider
Mån - fre 7-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning är en enhet inom verksamhetsområde Psykiatri.

  • ECT: Remiss från specialist läkare psykiatri krävs
  • Veteranmottagning: Egenremiss alternativt specialistvårdsremiss
  • Psykiatrisk autoimmunmottagning: specialistvårdsremiss
  • Kliniska läkemedelsprövningar: Kontakta specialistsjuksköterska kliniska läkemedelsprövningar
  • Psykiatriska kliniska prövningar: Kontakta forskningssjuksköterska

Vi utför även EKG-undersökningar och tillhandahåller medicinsk service på sjuksköterskenivå såsom PVK insättning och provtagning av svårstuckna patienter. Kontakta mottagningssjuksköterska på 122 22

Vi erbjuder även undervisning för olika vårdstuderanden under deras praktik inom psykiatrin enligt överenskommelse. Kontakta avdelningschef.

Öppettider:

Måndag-fredag 07.00- 15.30

ECT-behandlingar utförs måndag-onsdag-fredag 07.30-14.00.

Inklusion av patienter i studien MA-SCH-DEP är nu pausad fram till mitten av augusti 2017.

 

Kliniska prövningar

Enheten har som övergripande uppgift att stimulera genomförandet av läkemedelsprövningar, forsknings- och utvecklingsprojekt vid divisionen samt förmedla undervisning inom verksamhetsområdet. Vår målsättning är att den kliniska prövningen och den forskning som administreras via enheten ska leverera enligt avtal, hålla hög kvalitet och genomföras i enlighet med gällande lagar och riktlinjer. Vi önskar även att intresserade medarbetare ska få möjlighet att utvecklas inom detta område.

Enheten har som krav att den som är ansvarig prövare ska ha en dokumenterad utbildning i ICH GCP (International Conference on Harmonisation, Good Clinical Practice). I de fall detta inte är uppfyllt vid förfrågan angående en studie, så medverkar enheten till att denna kompetens erhålls.