Psykiatriska akutvårdsavdelningen

Telefon

0186112502

Öppettider
Måndagar 0-23.59

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 12

Det finns tillfällen när ett akutbesök inte är tillräcklig hjälp. Då kan du erbjudas observation på psykiatriska akutvårdsavdelningen. Efter bedömning av läkare finns även möjlighet till inläggning på en psykiatrisk vårdavdelning.