Psykiatriska akutvårds­avdelningen

Telefon

018-611 25 02

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 12

 Hitta till ingång

Det finns tillfällen när ett akutbesök inte är tillräcklig hjälp. Då kan du erbjudas observation på psykiatriska akutvårdsavdelningen. Efter bedömning av läkare finns även möjlighet till inläggning på en psykiatrisk vårdavdelning.