Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ingång 12

I ingång 12 hittar du den psykiatriska akutmottagningen.