Ingång 12

I ingång 12 hittar du den psykiatriska akutmottagningen.