Kurser för specialistläkare

Aktuella kurser för specialister, hösten 2022

Psykiatrisk juridik för specialister Sätra Brunn, Sala

Kursstart           2022-08-11
Kursmöte          2022-09-15—2022-09-16
Kursavslut         2022-10-14
Ansökning         Sista anmälningsdag 20 juni 2022

Depression och ångestsyndrom Örebro

Kursstart           2022-10-26
Kursmöte          2022-11-23—2022-11-25
Kursavslut         2022-12-23
Ansökning         Sista anmälningsdag 20 juni 2022

Mål och koncept

Metiskansliet i Sjukvårdsregion Mellansverige har i uppdrag att utveckla kurser för specialister i psykiatri (BUP och rättspsykiatri inkluderade). Målet är att det ska erbjudas minst två kurser per år.

Metiskonceptet är grundat på vetenskapliga metoder för inlärning som ökar djupinlärningen. Det sker genom en förberedelsefas då deltagaren läser in sig på rekommenderad litteratur i området, och lämnar in en uppgift inför kursen. Ofta efterfrågas en fallbeskrivning. Efter kursmötet bygger man vidare på sina nyvunna kunskaper och skriver en examinationsuppgift. Det är därför vår rekommendation att avsätta arbetstid både innan kursen och efter så att uppgifterna blir så givande som möjligt.

Metiskurserna för specialister har ett generellt perspektiv och ett kunskapsstyrt. Det generella syftar till att uppdatera kunskaper inom allmänna ämnesområden som juridik, diagnostik och farmakologi. Det kunskapsstyrda perspektivet syftar till att lära sig mer om sjukdomstillstånd utifrån de nationella programområden (NPO) som håller på att utarbetas inom psykiatri. Först ut lanserades det nationella vård- och insatsprogrammet Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd i maj 2019.