Kurser för ST-läkare

Aktuella kurser för ST-läkare, våren 2022

Konsultationspsykiatri Uppsala

Kursstart           2022-03-30
Kursmöte          2022-04-27—2022-04-29
Kursavslut         2022-05-27
Ansökning         Lediga kursplatser. Sök via www.metiskurser.se

Psykiatrisk juridik Västerås

Kursstart           2022-04-12
Kursmöte          2022-05-10—2022-05-12
Kursavslut         2022-06-09
Ansökning         Fullsökt

Aktuella kurser för ST-läkare, hösten 2022

Suicidologi Karlstad

Kursstart           2022-09-06
Kursmöte          2022-10-04—2022-10-06
Kursavslut         2022-11-03
Ansökning         Senast 1 maj. Sök via www.metiskurser.se

Personlighetssyndrom Uppsala

Kursstart           2022-09-20
Kursmöte          2022-10-18—2022-10-20
Kursavslut         2022-11-17
Ansökning         Senast 1 maj. Sök via www.metiskurser.se

SK-kurs Äldrepsykiatri Uppsala

Kursstart           2022-10-12
Kursmöte          2022-11-09—2022-11-11
Kursavslut         2022-12-09
Ansökning         Senast 1 maj. Sök via Socialstyrelsen.


Vid ev frågor, kontakta:

Annika Sander Björk: annika.sander.bjork@akademiska.se 
Eva Nordlander Sigvardsson, ekonomiadministratör: eva.nordlander.sigvardsson@akademiska.se 
018-611 25 60

Rekommenderade METIS-kurser under ditt ST-block i psykiatri

Följande kurser rekommenderas för samtliga ST-läkare i psykiatri

Baskurser (alltid omvänd turordning)

 • Akutpsykiatri
 • Psykiatrisk juridik
 • Psykiatrisk diagnostik
 • Psykofarmakologi
 • Suicidologi

Sjukdomslära (alltid rak turordning)

 • Affektiva sjukdomar
 • Beroendelära
 • Neuropsykiatri
 • Psykossjukdomar

Av följande kurser rekommenderas det att ST-läkaren väljer 1-3 stycken

Sjukdomslära (alltid rak turordning)

 • Personlighetssyndrom
 • Ångestsjukdomar
 • Äldrepsykiatri

Av följande kurser har ST-läkaren möjlighet att välja 1-3 stycken

Fördjupning (alltid rak turordning)

 • BUP för vuxenpsykiatriker
 • Hälsa- och levnadsvanor (b-delmål)*
 • Konsultationspsykiatri och psykosomatik
 • Kritisk läkemedelsvärdering
 • Medicinsk vetenskap (a-delmål)*
 • Neurovetenskap
 • Psykiatri och samhälle
 • Rättspsykiatri
 • Sexologi
 • Transkulturell psykiatri
 • Ätstörningar

OBS! Rekommendationerna är baserade på styrgruppens beslut, vilket också inkluderar att ST-läkaren bör gå max 14 kurser per ST-block (minimum 11 kurser).

Bakgrund och kvalitetssäkring

METIS kurserna för ST-läkare har utvecklats tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och patientrepresentanter i nära samarbete med SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen), SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Kurserna revideras vartannat år nationellt. Detta säkerställer att kurserna baseras på evidens, klinisk relevans, etik och en patientcentrerad vård.

Pedagogisk modell

METIS-formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av detta är kombinationen av olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna.

Fas 1: Bygga

Rekommenderat avsatt tid 1-1,5 dag
Fasen består av distansstudier med inläsning, inlämningsuppgifter och självtester. Distansstudierna sker via lärplattformen Ping Pong. Det ger ST-läkaren möjlighet till tidsflexibilitet och är oberoende av geografiskt läge.

Fas 2: Överbrygga

Fasen består av ett kursmöte som ger en utveckling från kunskap till kompetens. Där träffar ST-läkarna experter inom klinik och forskning samt patientrepresentanter. ST-läkarna får ställa frågor, diskutera och öva sig i hur kunskapen kan användas i den kliniska vardagen.

Fas 3: Tillämpa

Rekommenderat avsatt tid ½-1 dag
Fasen består av en distansdel där ST-läkaren får tillämpa sin kompetens i en arbetsplatsnära examination. Examinationen granskas av kursledaren som också ger feedback.