Ortopedi

Kvinnlig vårdpersonal.

Här undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi.

Vår huvudinriktning är högspecialiserad vård som t.ex. barnortopedi, fraktur-, protes-, axel-, tumör- och ryggkirurgi, men vi bedriver även basortopedi inom de flesta områden. Som universitetssjukhus bedriver vi även forskning, utveckling och undervisning.

För att kunna vara på en internationell toppnivå på det medicinska området, ge en god omvårdnad och samtidigt vara kostnadseffektiva har verksamheten indelats i följande sektioner:

För dig som remittent

Våra konsultfunktioner kan nås via sjukhusets
växel tfn 018-611 00 00.

• Stora T - traumakonsult främst riks-regionfrågeställningar (kontorstid)
• Lilla T - traumakonsult internt på sjukhuset remissfrågeställningar (kontorstid)
• Stora P - ledproteser främst riks-regionfrågeställningar (kontorstid)
• Ortopedbakjour (utanför kontorstid)
• Ryggjour
• Barnortopedjour
• Handkirurgjour

Forskning och utbildning

Forskning samt utbildning av blivande läkare och andra studerande inom vårdyrkena är en betydande del av verksamheten. Vi rapporterar till flera kvalitetsregister inom ortopedin och har som målsättning att uppfylla vårdgarantin inom alla områden.