Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ryggforskning i världsklass

Samtliga specialistläkare på ryggsektionen har forskarutbildning och vi driver flera internationellt uppmärksammade projekt. Vi tar gärna emot studenter som är intresserade av forskning kring ryggens sjukdomar, till exempel i form av projektarbete inom läkarprogrammet. Här är en presentation av några av våra pågående projekt och kontaktpersoner.

Diskproteser i halsryggen

Vid diskbråck i halsryggen finns flera operationsmetoder beskrivna och vi jämför diskproteser med traditionell fusionskirurgi. Vi har även flera närliggande projekt där vi bland annat undersöker sväljförmåga efter halsryggsoperation och metoder för att följa diskprotesers integration i skelettet.

Kontakt: Claes Olerud, Anna MacDowall

Skador i kraniocervikala övergången

Vid övergången mellan skallbas och halsrygg finns flera ligament som kan drabbas av både akuta och kroniska skador. Vi utvärderar effekten av kirurgisk behandling och utvecklar tillsammans med radiologer metoder att upptäcka akuta skador med hjälp av MR.

Kontakt: Claes Olerud

Densfrakturer hos äldre

Frakturer genom basen i andra halsryggskotans utskott (dens axis) är en vanlig benskörhetsfraktur hos äldre och leder ofta till läkningsstörning. Traditionellt har man behandlat äldre med halskrage på svag vetenskaplig grund. Vi jämför kirurgisk och konservativ behandling i en studie tillsammans med flera sjukhus.

Kontakt: Anna-Lena Raninen

Operationsmetoder vid steloperation i ländryggen

Att fusionera (steloperera) smärtsamma segment i kotpelaren är en etablerad metod vid vissa typer av ryggsmärta. Genom att studera data från Svenska ryggregistret (Swespine) jämför vi olika operationsmetoder och om patientens kön påverkar smärta före och efter operation.

Kontakt: Yohan Robinson

Ryggfrakturer vid Bechterews sjukdom

Patienter med denna reumatiska sjukdom drabbas av onormal förbening av ryggraden. På grund av hävstångseffekten blir frakturer i kotpelaren mycket instabila och läker dessutom dåligt. Vi utvärderar effekten av kirurgisk stabilisering och undersöker vilka faktorer som påverkar resultatet av behandlingen.

Publikationer:

Robinson, Y, Sandén B, Olerud C. Increased occurrence of spinal fractures related to ankylosing spondylitis: a prospective 22-year cohort study in 17,764 patients from a national registry in Sweden." Patient Saf Surg 2013 7(1): 2.

Kontakt: Yohan Robinson

Operationsmetod vid lumbal spinal stenos

Lumbal spinal stenos är en av de vanligaste indikationerna för ryggkirurgi världen över. De två huvudsakliga operationsmetoderna är dekompression med nervfriläggning enbart respektive dekompression kombinerat med fusion (steloperation). Vi undersöker vilken av dessa operationsmetoder som ger bäst resultat på två års sikt.

Kontakt: Thomas Carlsson