Handkirurgi

Bild på manlig sjuksköterska.

Till våra specialområden hör skador på nerver och böjsenor, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador (CP).

På handkirurgin arbetar 14 handkirurger (varav 10 specialister) och i vår moderna operationsavdelning utförs årligen 2000 handkirurgiska ingrepp. Vi har ca 9500 öppenvårdsbesök hos läkare.

Här bedrivs klinisk och experimentell forskning i samarbete med internationella forskargrupper.

ST handkirurgi

Som ST-läkare inom handkirurgi vid Akademiska sjukhuset får du arbeta med högspecialiserad vård.

Upptagningsområdet omfattar flera sjukvårdsregioner och kliniken erbjuder en bred kompetens omfattande alltifrån stora handtrauman till ligamentskador, degenerativ ledsjukdom och dysmelier.

Som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i handkirurgi. I samråd med en handledare utformas en personlig utbildningsplan. Utöver utbildning i kirurgiska färdigheter bedrivs undervisningsmottagningar och stor vikt läggs vid fortlöpande utvärdering, såväl som intern och extern utbildning. ST-läkarna har regelbundet schemalagd studietid och forskning uppmuntras, exempelvis erbjuds ST-läkare forskningstid för det vetenskapliga arbetet.

ST-läkaren ska mot slutet av sin ST-utbildning självständigt kunna handlägga de viktigaste handkirurgiska diagnoserna och ha tillägnat sig goda teoretiska och kirurgiska kunskaper för sin fortsatta utveckling.