Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Traumaenheten

Vi behandlar vi frakturer och andra skador på rörelseapparaten undantaget ryggen och huvudet. Vi gör också rekonstruktiv kirurgi vid till exempel pseudartros, felläkta frakturer och posttraumatisk artros.

Större delen av våra patienter kommer förstås via Akademiska sjukhusets akutmottagning, men vi får också akuta patienter från andra sjukhus i hela Sverige och remisspatienter från primärvården i Uppsala län och ortopeder i regionen och riket.

Högspecialiserad vård

Omkring 20% av vår verksamhet är riks- och regionvård och patienter från Åland. Det är främst multitraumatiserade patienter, patienter med bäcken- och acetabularfrakturer, calcaneus-, talus- och komplicerade lednära frakturer samt patienter i behov av avancerad rekonstruktiv kirurgi som skickas till oss från andra landsting. För att serva regionen och riket har vi en traumajour som tar emot alla inkommande samtal, ger råd och koordinerar de fall som vi tar hit. Traumajouren är också ortopediskt ansvarig för alla multipelt skadade patienter som ligger på Akademiska sjukhusets olika intensivvårdsavdelningar.

Samarbete med andra enheter

För att ta hand om våra patienter på bästa sätt har vi ett intensivt samarbete med ortopedens övriga enheter men också med kirurgen, anestesi och CIVA, handkirurgerna, plastikkirurgerna, infektionssjukdomar och neurokirurgerna.
Mjukdelsskador i knän och axlar sköts av ortopedens kortvårdskirurger och svåra kombinationsskador med fraktur och extensiva mjukdelsskador opererar vi tillsammans. Då de flesta dislocerade cervikala höftfrakturer protesförsörjs är vi för att säkerställa kvalitén för dessa patienter beroende av protessektionen och de hjälper oss också att bemanna bakjourslinjen. Vår traumajour har täta kontakter med ryggsektionen och traumatologerna på kirurgkliniken angående multipelt skadade patienter.