Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ryggkirurgi

Här arbetar specialister i ortopedi eller neurokirurgi som alla specialiserat sig på ryggkirurgi. Vi utför allmän och avancerad ryggkirurgi för vårt läns invånare och avancerad ryggkirurgi för andra regioner i Mellansverige och nedre Norrland samt Åland. Vissa specialfall kommer från övriga delar av landet. Varje år genomför vi cirka 800 operationer och har 2000 mottagningsbesök.

Ryggkirurgin vid Akademiska sjukhuset är en av få enheter i Sverige som har kompetens att operera i hela kotpelaren, från bäcken till skallbas. Vi behandlar patienter med deformiteter, frakturer, degenerativa ryggsjukdomar och tumörer. Kliniken har avancerad kompetens inom korrektion av deformiteter (såsom skolios och vid Bechterews sjukdom), halsryggsinstabilitet vid reumatoid artrit och tumörer i kotpelaren. Vi har en jourlinje dygnet runt för akuta fall och ett nära samarbete med bland annat neurokirurger, röntgenläkare, onkologer och sjukhusets smärtcentrum.

Vi har även verksamhet vid Elisabethsjukhuset i Uppsala där vi utför enklare planerad kirurgi.

Vi bedriver avancerad forskning inom flera områden, bland annat spinal stenos, halsryggskirurgi och tumörkirurgi i ryggen. Vi är internationellt referenscenter för ryggkirurgi inom organisationen AO Spine. Ryggsektionen deltar i grundutbildningen av läkare och sjukgymnaster och specialistutbildning för ortopeder. Vi har ett etablerat internationellt utbyte och gästas regelbundet av ryggkirurger från andra länder som vill vidareutveckla sig hos oss.

Många av våra patienter bedöms primärt av erfaren fysioterapeut (sjukgymnast) vid mottagningsbesök. Efter sådant besök diskuteras patientens besvär med erfaren ryggkirurg som gör en helhetsbedömning om operation skulle kunna vara aktuellt efter granskning av magnetkameraundersökning (MRT). Bedöms operation inte vara aktuellt får patienten ett brevsvar och ett utlåtande sänds till remitterande läkare. De patienter som bedöms kunna vara aktuella för kirurgisk behandling träffar ryggkirurg på ett återbesök. 

För att komma till oss krävs remiss från husläkare eller hemregion. Alternativt genom att skicka in en egen vårdbegäran.

Ryggsektionens behandlingskompendium

Ryggsektionen har sammanställt ett kompendium med behandlingsriktlinjer för vanliga diagnoser. Kompendiet täcker de vanligaste akuta och elektiva diagnoserna i hela kotpelaren.

 Beställ kompendium