Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Fotkirurgi

Fotkirurgin vid Akademiska sjukhuset är en av få enheter i Sverige som har kompetens att operera samtliga diagnoser i fotled och fot. Vi behandlar patienter med deformiteter, senskador, artros, reumatisk sjukdom, neurologisk sjukdom, fotåkommor pga diabeteskomplikationer, idrottsskador m.m.

I första hand utförs större rekonstruktiv kirurgi av mellanfot och bakfot, såsom mellanfotsartrodeser, sentransfereringar, fotledsprotes och fotledsartrodes, liksom artroskopi av fotleden. Våra patienter har enbart en patientansvariga läkare, vilket innebär att den doktor som handlagt patienten på mottagningen också är den som opererar patienten, och sedan också följer upp patienten efter operationen.

Fotkirurgin deltar i grundutbildningen av läkare och sjukgymnaster och i specialistutbildningen av ortopeder. Vi har nyligen inrättat ett fellowship för yngre ortopedspecialister som önskar lära sig mer om fotkirurgi, där vi välkomnar kollegor för placeringar på 3-6 månader.

Vi utför alla typer av fotkirurgi för Uppsala läns invånare och avancerad fotkirurgi för övriga regioner i Sverige. Varje år gör vi cirka 370 operationer och har 650 nybesök på mottagningen. Via en gemensam länsväntelista opereras därutöver ett antal patienter med diagnoser i främre delen av foten på Lasarettet i Enköping av ortopedspecialister anställda där.

För att få komma till vår mottagning krävs remiss från husläkare eller hemregion.

Remiss till fotkirurgin

Här hittar du mer information om olika diagnoser och vad du behöver tänka på inför remittering till oss.

 Läs mer