Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Att tänka på inför remittering

Röntgen

Inför besöket önskar vi alltid en röntgen av fotskelettet inkl belastade bilder (observera att belastade bilder behöver begäras specifikt i remissen). Detta behövs för att vi ska kunna bedöma eventuella felställningar i foten i samband med att patienten belastar på den. Denna röntgen beställs av inremitterande läkare. Undersökningen ska omfatta den del av foten där patientens besvär sitter, det vill säga antingen belastad fotröntgen, belastad fotledsröntgen eller ibland bägge två vid ev tveksamhet kring vart problemet sitter. Anledningen till detta är för att det även om patientens besvär ter sig som ett mjukdelsproblem, te x såsom hälsenesmärta eller ett ganglion, kan det finnas underliggande patologi samt även differentialdiagnoser som behöver uteslutas. Vid akillestendinos kan t ex en Haglunds häl föreligga, och vid ganglion kan orsaken vara en underliggande artros. Ibland kan man behöva utföra ytterligare någon radiologisk modalitet för att komma närmare diagnosen, vi tar då själva hand om denna komplettering.

Blodtryck

Vi är tacksamma om ett vilo-blodtryck är taget i samband med att patienten remitteras in till oss. Detta då blodtrycksmätning av patienten i vår mottagningsmiljö tyvärr tenderar att ge ett stort antal falskt förhöjda blodtryck. Högt blodtryck är en vanlig fördröjning för patienten till operation.

Rökning

Inför besöket önskar vi att man kontrollerat ifall patienten rökare, samt att man informerar eventuella rökare om vikten av rökstopp, samt att ett sådant kommer vara nödvändigt ifall någon form av kirurgi ska bli aktuellt. Vi har en strikt policy angående rökning vid fotkirurgi, där fullständig nolltolerans råder. Anledningen till detta är det stora vetenskapliga material som visat att rökning kraftigt ökar risken för komplikationer vid fotkirurgi. Inte bara är riskerna större vid sövning, men även risken för infektion, utebliven läkning av steloperationer samt försämrat kirurgiskt resultat generellt. Man har tydligt kunnat visa, att en minskning av antalet cigaretter per dag inte har någon som helst påverkan på resultatet, utan det är endast ett totalstopp som kan reversera de negativa effekterna av rökningen. Vi har därför som krav att samtliga patienter som ska opereras slutar röka 2 månader före operationen och sedan fram till läkningen efteråt, vilket kan variera mellan 3 veckor och 3 månader beroende på typ av operation.

Information om diagnoser

Här kan du läsa mer om vissa diagnoser: