Hallux valgus

Information för dig som remittent.

Etiologi

 • Hereditet
 • Användande av smala och trånga skor
 • Anatomiska avvikelser

Förekomst

 • Vanligaste fotfelställningen (23% av vuxna 18-65 år, allt vanligare ju högre ålder)
 • Vanligare hos kvinnor än hos män (2:1)

Symtom

 • Det vanligaste symtomet är skobesvär med trycksmärta över knölen medialt. Patienten är oftast besvärsfri vid barfotagång.
 • Vid uttalad felställning kan däremot stortån ge tryckbesvär från digitus 2 (andratån).
 • Man har svårt att hitta skor som passar.
 • Kosmetiskt.
 • Kan ibland vara del i en mer generell framfotsproblematik med metatarsalgi (ömhet under MTP-led 2-5).

Klinik

 • En breddökad framfot med en stortå som devierar lateralt i MTP1-ledsnivå.
 • Rodnad/svullnad medialt om MTP1-leden, där palpationsömhet ofta föreligger.
 • Undersök också om en minskat rörelseomfång samt palpationsömhet dorsalt över MTP1-leden föreligger (vilket i så fall snarare tyder på hallux rigidus – artros i MTP1-leden)

Utredning

 • Klinisk undersökning.
 • Belastade röntgenbilder (i röntgenremissen måste man särskilt be om att få belastad sida, frontal och vridbild).
 • Belastade bilder behövs för att ortopeden ska kunna bedöma vinkelfelställningen och därmed besluta om operationsteknik vid ev kirurgi.

Icke-kirurgisk behandling som ordineras av husläkare

 • Utlästning av skor.
 • Köpa tillräckligt breda och mjuka skor.
 • Receptfria analgetika v b.

Kirurgisk behandling

Om ingen effekt av icke-kirurgisk behandling efter 2-3 månader skickas remiss till ortoped (detta dock enbart om patienten kan tänka sig att opereras, vilket är nästa steg i behandlingen om icke-kirurgisk behandling ej är tillräcklig).

Belastade röntgenbilder ska vara tagna innan remiss till ortoped skickas. Patienten bör också informeras om att ifall hen är rökare, kommer ett rökstopp 2 månader före och 2 månader efter operationen att krävas, då vi har total nolltolerans vad gäller rökning inför planerad kirurgi (pga en kraftig ökning av komplikationsrisken vid fotkirurgi hos rökare).

Den vanligaste operationsmetoden är en chevronosteotomi, som syftar till att göra framfoten smalare. Operationen görs vanligen i lokalbedövning, den tar 30-40 minuter och man får gå hem samma dag. Efter operationen får man gå på foten, men man behöver använda en speciell typ av behandlingssko i cirka 8 veckor. Beroende på typ av arbete är sjukskrivningstiden 2-8 veckor.

Referenser

1.Nix, Smith, Vicenzino. Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res 2010;3:21.