Kronisk fotledsinstabilitet

Information för dig som remittent.

Bakgrund

Fotledsinstabilitet beror på långvariga besvär efter ledbandsskada till följd av upprepade fotledsstukningar. 10-20 % av akuta ledbandsskador resulterar i en bestående fotledsinstabilitet. Tidig och korrekt rehabilitering med neuromuskulär/proprioceptiv träning minskar risken för att utveckla framtida instabilitetsproblem.

Symptom

Ostadighetskänsla och stukningstendens vid gång eller belastning på ojämnt underlag. Upprepade stukningar. Smärta och svullnad i fotled vid aktivitet.

Kliniska fynd

Vid funktionell instabilitet kan status vara normalt, instabilitetsrörelser uppstår vid aktivitet, utanför viljans kontroll. Vid mekanisk instabilitet så finner man en eller flera avvikande fynd vid stabilitetstester.

Stabilitetstester:
- Främre draglådetest mäter talus förflyttning i förhållande till tibia (skada på FTA/främre talofibularligamentet).
- Inversionstest mäter förekomst av ett distinkt ändläge eller inte (skada på CF/kalcaneofibularligamentet)

Utredning

Röntgen för att utesluta skador i leden. Övriga utredningar ökar inte den diagnostiska säkerheten. MR, ultraljud och artroskopi kan någon gång användas för att utesluta associerade skador.

Behandling

Konservativ behandling: Rekommenderas i första hand. I regel krävs ett år av kontinuerlig rehabiliteringsträning innan eventuell stabiliserande kirurgi kan bli aktuell. En ankelortos kan användas vid idrottsutövning.

Kirurgisk behandling: Vid kronisk fotledsinstabilitet till följd av svår distorsion där strukturerad rehabilitering inte uppnått önskat resultat rekommenderas ledbandsrekonstruktion. Om patienten är intresserad av en eventuell operation ska en remiss till ortoped skickas. Patienten ska också informeras om att rökstopp 2 månader innan och 2 månader efter operation krävs.