Hälsenebesvär

Information till dig som remittent.

Achillestendinos

Achillestendinos kallas ofta hälseneinflammation, men är egentligen ett överbelastningstillstånd mitt i achillessenan som ger smärta och ofta förtjockning.

Orsak

Hypoteser om orsaken är upprepade microtrauma, överbelastning i förhållande till senans hållfasthet. Smärtan kan t ex komma om man har tränat på ett annorlunda sätt eller med högre intensitet än tidigare. Även äldre kan få dessa besvär. Risken för besvär ökar vid övervikt, användning av olämpliga eller ostadiga skor. Strama vadmuskler kan bidra till problemet.

Symtom

 • Smärta och stelhet särskilt på morgonen eller efter stillasittande, vid rörelse i fotleden.
 • Stark brännande smärta dagen efter aktivitet som kan gå över i ständig värk.
 • Förtjockning av senan.
 • Svaghet i achillessenan och ibland små bristningar i senan.
 • Plantar- och dorsalflektion, ffa under belastning, ger smärta.

Behandling

 • Anpassad aktivitet som inte utlöser uttalade besvär
 • ALDRIG kortison pga rupturrisk
 • Fysioterapi (inom primärvården): Excentrisk träning minst två gånger om dagen i tre månader. Exempelvis stå med båda hälarna på en kant eller en ribbstol och där både lyfta och sänka ner hälen maximalt. Behöver stöd och uppföljning av fysioterapeut då träningen är smärtsam och behöver stegras successivt.
 • Träningsprogram 1 vid hälsenesmärta.pdf
 • Ev en kilklack i skon under en kortare tid för att avlasta senan (kan köpas i sportaffär eller på ortopedteknisk verkstad).

Med korrekt behandling förbättras symptomen hos de flesta efter 3-6 månader, men besvären kan även vara mer långdragna

 • Remiss till ortoped: Om förbättring uteblivit efter 6 månaders behandling kan det bli aktuellt med remiss till ortoped. Inför detta ska en röntgen av fotled/häl göras (för att se eventuella förkalkningar i senan samt för att utesluta differentialdiagnoser). Remissbedömaren avgör om patienten kan vara lämplig för scleroseringsbehandling eller ska kallas för ett mottagningsbesök. Operation blir väldigt sällan aktuellt för achillestendinospatienter.
 • Sclerosering: Om behandling med sjukgymnastik och stretching misslyckats så kan sklerosering i vissa fall vara ett alternativ till operation. Med hjälp av ultraljudsteknik kan man identifiera den kärlinväxt i akillessenan som tillsammans med smärtnerver ger upphov till besvären. Det innebär att etoxysclerol injiceras i blodkärlen kring senan så att dessa förstörs. Behandlingen behöver vanligtvis upprepas minst tre gånger med 6-8v mellanrum.

Achillesinsertalgi

Achillesinsertalgi innebär smärta och svullnad vid achillessenans infästning mot kalkaneus.

Orsak

Detta är ett överbelastningstillstånd som både unga och gamla kan få. Användning av skor som trycker på hälen kan vara del i uppkomsten.

Symtom

 • Bursit/slemsäcksinflammation längst ner på senan.
 • Smärta och stelhet särskilt på morgonen eller efter stillasittande, vid rörelse i fotleden.
 • Stark brännande smärta dagen efter aktivitet som kan gå över i ständig värk.

Behandling

 • ALDRIG kortisonin pga rupturrisk
 • Fysioterapi (inom primärvården): Excentrisk träning på plan mark med upprepning minst två gånger om dagen i tre månader. Behöver stöd och uppföljning av fysioterapeut då träningen är smärtsam och behöver stegras successivt.
 • Träningsprogram 1 vid hälsenesmärta.pdf
 • Anpassade skor med mjuk bakkappa, ev lästa ut skon hos skomakare
 • Remiss till ortoped: Om förbättring uteblivit efter 6 månaders behandling kan det bli aktuellt med remiss till ortoped. Inför detta ska en röntgen av fotled/häl göras (för att se eventuella förkalkningar i senfästet samt för att utesluta differentialdiagnoser).
 • Operation i enstaka fall, ffa när förkalkning syns på röntgen. Om avlösning av infästningen görs kan gips i upp till åtta veckor bli aktuellt. All kirurgi innebär oftast en lång och krävande rehabilitering, där resultat ses först efter mer än ett halvår.
 • Information till patienten att ett rökstopp två månader före och två månader efter operationen kommer att krävas för ev operation

Haglunds häl

Exostos posteriort på kalcaneus. Vanligen medfött, ger inte besvär hos alla

Symtom

Kan ge liknande besvär som vid akillesinsertalgi med smärta vid akillessenans infästning över en tydlig exostos.

Behandling

 • Konservativ behandling, se "Achillesinsertalgi"
 • Anpassade skor
 • Remiss till ortoped: Se "Achillesinsertalgi"
 • Operation, om uttalade besvär, där man avlägsnar exostosen. I vissa fall måste man lossa på infästningen av hälsenan mot hälbenet. All kirurgi innebär oftast en lång och krävande rehabilitering, där resultat märks först efter mer än ett halvår. Risk för recidiv. Information till patienten om rökstopp två månader före och två månader efter operationen att krävas för optimalt resultat.