Skuldra-knä

Vi erbjuder högspecialiserad vård och är en av få enheter i Sverige som har kompetens att operera samtliga diagnoser i axelled och i knäled. Vi utför alla typer av axel- och knäkirurgi för Uppsala läns invånare och avancerad axel- och knäkirurgi för övriga regioner i Sverige samt Åland. Varje år har vi cirka 2 800 mottagningsbesök och vi genomför cirka 600 operationer där 20% är akuta/subakuta fall.

För dagkirurgisk axel- och knäkirurgi har vi en högspecialiserad dagkirurgisk avdelning med behörig personal. Vi har även verksamhet vid Enköpings lasarett och vid Elisabethsjukhuset i Uppsala där vi utför planerad axel- och knäkirurgi. Patienten anländer till sjukhuset på operationsdagens morgon och blir hemskriven samma dag. Förberedelserna, operationen och återhämtningen efter operationen tar i genomsnitt 3–6 timmar.

För inneliggande axel- och knäkirurgi har vi en speciell vårdavdelning med särskilt utbildad personal som också ständigt fortbildas i postoperativ övervakning, smärtlindring och rehabilitering. Inneliggande kirurgi bedrivs även vid Elisabethsjukhuset i Uppsala. Patienten stannar kvar på avdelningen i genomsnitt 1–2 dagar.

Vår målsättning är att höja livskvaliteten för alla våra patienter och att vara föregångare när det gäller säkerhet, omvårdnad samt kvalitetssäkring.

För oss är det viktigt att vården präglas av respekt, trygghet och kontinuitet. Vi sköter våra patienter enligt ett system med enbart patientansvariga läkare, vilket innebär att den doktor som handlagt patienten på mottagningen också är den som opererar patienten, och sedan också följer upp patienten efter operationen. För att säkra kvaliteten och ständigt förbättra vården, deltar vi i olika nationella register.

Vi deltar i grundutbildningen av läkare och fysioterapeuter och i specialistutbildningen av ortopeder. Samtidigt bedrivs forskning i samarbete med Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper vid Uppsala universitet.

Mottagning

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare tillsammans runt patienten. Till verksamheten är även fysioterapeuter knutna. Alla mottagningsbesök är tidsbeställda.

För att komma till oss behövs remiss

För nybesök behövs en remiss från annan vårdgivare (vårdcentral, privat läkare eller annan klinik). Man kan alternativt skicka en egen vårdbegäran via 1177.se. Generellt gäller att innan remiss eller egen vårdbegäran skrivs ska du vara utredd med slätröntgen som är högst 12 månader gammal. Det gäller även i de fall det inte är frakturer.