Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barnortopedi

Barnortopedin sköter den klassiska barnortopedin, barntraumatologin och habiliteringen för barn och vuxna. Verksamheten är förlagd till Akademiska barnsjukhuset, avd 95 B.

Drygt 1/3 av verksamheten är riks- och regionverksamhet innefattande benförlängning och vinkelkorrigering av kongenitala och förvärvade felställningar, scolioskirurgi, kirurgi på barn med neuromuskulära sjukdomar, behandling av sent upptäckt kongenital höftluxation och komplicerade frakturer.

Benförlängningar är en verksamhet med lång tradition vid Akademiska sjukhuset där vi hittills behandlat cirka 400 patienter med olika långa ben på grund av medfödda missbildningar, felläkta frakturer, eller andra orsaker till benlängdskillnad. Förlängningarna genomförs med callusdistraktion enligt Ilizarows metod.

Vi har en stor öppenvårdsverksamhet vid barnortopedmottagningen där vi ser 3000 patienter per år. De vanligaste diagnoserna är scolioser, frakturer, idrottsskador, höftkontroller på nyfödda.

Vi opererar 400 patienter per år där cirka 30% är akuta fall. För dessa finns en Barnortopedisk jourlinje med beredskap dygnet runt. De akuta patienterna är oftast frakturer, men även infektioner i leder eller skelett.