Urogynekologiska mottagningen

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186115680

Avbokning besök
018-611 56 80 (telefonsvarare)
Tänk på att ringa i god tid vid förhinder. Om du avbokar fler än ett besök tas du bort från väntelistan.

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ing 95/96

 Hitta till ingång

Vi utreder och behandlar dig som har problem med urinläckage, urinträngningar, blåstömningssvårigheter, upprepade urinvägsinfektioner och framfall. Hos oss arbetar läkare, uroterapeuter, barnmorska och undersköterskor.

Vid besvär ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller privata gynekolog. Efter utredning och remiss kommer du till vår mottagning.

Besvär från urinvägarna

Dina besvär utreds först på primärvårdsnivå av distriktssköterska och distriktsläkare, alternativt hos privat gynekolog. Därefter kan dina besvär bedömas så att du får rätt behandling.

I utredningen ingår:

- Genomgång av frågeformulär
- Mätning av vätskeintag, läckage och urinvolymer i två dygn
- Gynekologisk undersökning och kontroll av blåstömning

Besvär från urinvägarna behandlas i första hand med översyn av vätskeintag och blåstömningsvanor, ändrade levnadsvanor, bäckenbottenträning och vid behov lokal östrogenbehandling eller andra läkemedel.

Om du behöver hjälp med bäckenbottenträning så kan fysioterapeut på din vårdcentral kopplas in, efter utredning och undersökning. Du hittar även program för bäckenbottenträning och egenvårdsråd på denna sida. Du är välkommen till Urogynekologiska mottagningen om du önskar mer hjälp efter fullständig utredning och insatt behandling på primärvårdsnivå.