Besvär från urinvägarna

Dina besvär utreds först av distriktssköterska och distriktsläkare, eller hos privat gynekolog. Därefter kan dina besvär bedömas så att du får rätt behandling.

Grundutredning och behandling av urinvägsbesvär

I utredningen ingår att besvara frågeformulär och göra mätningar på listor. Du behöver mäta ditt vätskeintag, läckage och urinvolymer i två dygn. En läkare gör gynekologisk undersökning och kontrollerar hur bra du tömmer urinblåsan.

Besvär från urinvägarna behandlas i första hand med översyn av vätskeintag och blåstömningsvanor, ändrade levnadsvanor, bäckenbottenträning och vid behov lokal östrogenbehandling eller andra läkemedel. Om det bedöms att du behöver mer hjälp med bäckenbottenträning kan du få behandling hos fysioterapeut på din vårdcentral. Du hittar även program för bäckenbottenträning och egenvårdsråd på denna sida.

Om du behöver mer hjälp efter grundutredning och insatt behandling kan du få en remiss till oss. Du kan också skicka en egenvårdsremiss via 1177. Var beredd på att dina besvär behöver utredas mer med nya mätningar, undersökning och bedömning så att du kan få rätt behandling.