Besvär från urinvägarna

Dina besvär utreds först i primärvården av distriktssköterska och distriktsläkare, alternativt hos privat gynekolog. Därefter kan dina besvär bedömas så att du får rätt behandling.

I grundutredningen ingår:

  • Genomgång av frågeformulär
  • Mätning av vätskeintag, läckage och urinvolymer i två dygn
  • Gynekologisk undersökning och kontroll av blåstömning

Besvär från urinvägarna behandlas i första hand med översyn av vätskeintag och blåstömningsvanor, ändrade levnadsvanor, bäckenbottenträning och vid behov lokal östrogenbehandling eller andra läkemedel. Om det bedöms att du behöver mer hjälp med bäckenbottenträning så kan fysioterapeut på din vårdcentral kopplas in. Du hittar även program för bäckenbottenträning och egenvårdsråd på denna sida.

Om du behöver mer hjälp efter grundutredning och insatt behandling på primärvården får du en remiss till oss.

Framfall eller kvarstående besvär efter förlossning

Vi rekommenderar en första bedömning och utredning med gynekologisk undersökning av distriktsläkare eller privatgynekolog i primärvården. Om dina besvär kräver en specialistbedömning eller operation så får du en remiss till oss.