Framfall eller kvarstående besvär efter förlossning

Vi rekommenderar en första bedömning och utredning med gynekologisk undersökning hos privat gynekolog. Om dina besvär kräver en specialistbedömning kan du få en remiss till oss.