Hörsel- och balansmottagningen

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186115308

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 79, SV

 Hitta till ingång

Hörsel- och balansmottagningen består av hörsel- och yrseldiagnostik, teamet för hörselimplantat samt mottagning för tinnitus- och ljudkänslighetspatienter. Hit kommer patienter för diagnostisering, behandling och rehabilitering.

Telefon sjuksköterska
(för av/ombokning av läkartid)
018-611 53 08
Telefontider sjuksköterska
måndag-tisdag 9-11
onsdag-torsdag 13-15

Telefon audionom
(för av/ombokning av hörselprov)
018-611 53 13
Telefontider audionom
måndag 15.30-16.30
onsdag 8.15-9.15
fredag 8.15-9.15

Telefon sekreterare
018-611 53 01

Hörsel- och balansdiagnostik

Här arbetar audionomer vars huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda hörsel- och balansorganets funktion. Flera olika typer av hörsel- och balanstester utförs för att ta reda på orsak till hörselnedsättning eller balansrubbning.

Vi gör audiometri, balansprov, hjärnstamsaudiometri, hörselprov 4-årskontroll, OAE och smårbarnsaudiometri.

Teamet för hörselimplantat

Vid Akademiska sjukhuset kan vi ge döva och hörselskadade i alla åldrar en chans att höra med hjälp av hörselimplantat.

Teamet för hörselimplantat är ett multidisciplinärt team som utreder, opererar och rehabiliterar med flera olika implantat. Det vanligaste implantatet är cochleaimplantat (CI). Ett CI ersätter hörselsinnet och leder signaler direkt till hörselnerven så att döva och gravt hörselskadade kan höra ljud och tal.

För en lyckad rehabilitering med implantat krävs ett nära samarbete mellan teamets olika kompetenser. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i team med patienter som utreds för eller har fått implantat.

 Läs mer om CI

Tinnitus och ljudkänslighet

Till vår mottagning på Akademiska sjukhuset kommer personer från hela landet som har besvärande tinnitus och/eller ljudkänslighet (hyperakusis). Sedan mitten av 1980-talet har vi framgångsrikt bedrivit behandlingar för dessa problem. Förutom våra behandlingsprogram utreder, forskar samt informerar vi om tinnitus och ljudkänslighet.

Behandlingsprogram

Våra beteendemedicinska behandlingsprogram bygger på en modern form av psykologi – kognitiv beteendeterapi (KBT) – som har ett vetenskapligt stöd vid besvärande tinnitus samt ljudkänslighet. För mer information om våra behandlingar klicka på underrubrikerna i vänstermenyn.

Remiss

För att komma till oss behöver man en remiss. För mer information om hur du går tillväga hittar du under underrubriken "sök vård hos oss".

Telefonnummer

Det går också bra att ringa till vår mottagning om du har frågor angående detta. Vi har en telefonsvarare där du kan lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom en till tre arbetsdagar. 

 Läs om behandling av tinnitus