Hörsel- och balans­mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 53 08

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 79, SV

 Hitta till ingång

Om oss

Hörsel- och balansmottagningen består av hörsel- och yrseldiagnostik, teamet för hörselimplantat samt mottagning för tinnitus- och ljudkänslighetspatienter. Hit kommer patienter för diagnostisering, behandling och rehabilitering.

Telefon sjuksköterska
(för av/ombokning av läkartid)
018-611 53 08
Telefontider sjuksköterska
måndag-torsdag 9-11

Telefon audionom
(för av/ombokning, endast telefonsvarare)
018-611 53 13

Hörsel- och balansdiagnostik

Här arbetar audionomer vars huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda hörsel- och balansorganets funktion. Flera olika typer av hörsel- och balanstester utförs för att ta reda på orsak till hörselnedsättning eller balansrubbning.

Vi gör audiometri, balansprov, hjärnstamsaudiometri, OAE och smårbarnsaudiometri.

Teamet för hörselimplantat

Vid Akademiska sjukhuset kan vi ge döva och hörselskadade i alla åldrar en chans att höra med hjälp av hörselimplantat.

Teamet för hörselimplantat är ett multidisciplinärt team som utreder, opererar och rehabiliterar med flera olika implantat. Det vanligaste implantatet är cochleaimplantat (CI). Ett CI ersätter hörselsinnet och leder signaler direkt till hörselnerven så att döva och gravt hörselskadade kan höra ljud och tal.

För en lyckad rehabilitering med implantat krävs ett nära samarbete mellan teamets olika kompetenser. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i team med patienter som utreds för eller har fått implantat.

Kontaktinformation
Telefon 018-611 51 54
Sms 070-6115167
E-post: ci@akademiska.se

Implantattyper:

Tinnitus och ljudkänslighet

Till vår mottagning på Akademiska sjukhuset kommer personer från hela landet som har besvärande tinnitus och/eller ljudkänslighet (hyperakusis). Sedan mitten av 1980-talet har vi framgångsrikt bedrivit behandlingar för dessa problem. Förutom våra behandlingsprogram utreder, forskar samt informerar vi om tinnitus och ljudkänslighet.

Våra beteendemedicinska behandlingsprogram bygger på en modern form av psykologi – kognitiv beteendeterapi (KBT) – som har ett vetenskapligt stöd vid besvärande tinnitus samt ljudkänslighet.

Telefonnummer

Det går också bra att ringa till vår mottagning om du har frågor angående detta. Vi har en telefonsvarare där du kan lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom en till tre arbetsdagar. 
018-611 53 09

Behandlingsprogram

Sök vård hos oss

För att komma till oss ska du först ha genomgått en medicinsk utredning av din tinnitus och/eller ljudkänslighet hos en audiolog eller öron-, näs- och halsläkare samt få en remiss till oss.
Den medicinska utredningen får vara högst ett år gammal och inga förändringar ska ha uppstått sedan undersökningen gjordes, t.ex. att du fått en ökad tinnitus, ljudkänslighet, hörselnedsättning eller yrsel. Om något sådant har uppstått vill vi att du först gör en ny läkarundersökning för att fastställa vad som kan ha orsakat de tilltagande besvären.

Om du är bosatt i Uppsala län
Om du bor i Uppsala län kan du kontakta din husläkare eller privat öron-, näs- och halsläkare för allmän undersökning och remiss till Hörselmottagningen eller Öron-, Näs- och Halsmottagningen på Akademiska sjukhuset. På hörselmottagningen genomförs då en medicinsk utredning av din tinnitus och/eller ljudkänslighet och ställning tas angående en remiss till vår mottagning för tinnitus och ljudkänslighet.

När vi har fått remissen blir du kallad till en informationsträff där du får mer information om tinnitus, våra behandlingar, tips på vad man själv kan göra samt har chans att ställa frågor och träffa andra med liknande besvär. Om du väljer att gå vidare blir du efter informationsträffen kallad till ett individuellt utredningssamtal hos någon av våra psykologer. Under detta samtal kommer vi att tillsammans gå igenom vilka besvär du har med tinnitus och/eller ljudkänslighet samt diskutera lämpliga åtgärder. Om vi tror att behandlingen kan hjälpa dig och att du känner dig motiverad att genomföra denna fattas ett gemensamt beslut om KBT-behandling i grupp eller via Internet.

Om du är bosatt i annat län än Uppsala län
Om du bor i annat län ska du först kontakta en öron-, näs- och halsläkare i ditt hemlandsting som kan göra en medicinsk utredning och ställning tas angående en specialistvårdsremiss till vår mottagning för tinnitus och ljudkänslighet på Akademiska sjukhuset. I vissa fall går det även bra med husläkarremiss om det finns ett vårdavtal mellan ditt hemlandsting och Akademiska sjukhuset, men du behöver fortfarande göra en medicinsk utredning hos en öron-, näs- och halsläkare.

När vi har fått remissen, hörselprov samt journalkopior för senaste utredningen av din tinnitus och/eller ljudkänslighet blir du kallad till ett individuellt utredningssamtal i Uppsala hos någon av våra psykologer. Under detta samtal kommer vi att tillsammans gå igenom vilka besvär du har med tinnitus och/eller ljudkänslighet samt diskutera lämpliga åtgärder. Du kommer också få mer information om våra behandlingar samt ha möjlighet att ställa frågor/funderingar. Om vi tror att behandlingen kan hjälpa dig och att du känner dig motiverad att genomföra denna fattas ett gemensamt beslut om KBT-behandling i grupp eller via Internet.