Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten

Vårdpersonal samtalar gåendes i korridor.

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) planerar och genomför klinisk forskning inom verksamhetsområdet blod- och tumörsjukdomar. I uppdraget ligger att spela en aktiv roll i att stimulera och attrahera akademisk och industrisponsrad forskning.

Vi samarbetar och genomför studier av hög kvalitet i linje med gällande lagar och riktlinjer. Idag pågår ungefär 200 kliniska studier i olika faser inom bland annat onkologi, hematologi och onkologisk endokrinologi. Vår vision är att vara en ledande klinisk prövningsenhet som skapar största möjliga värde för patienten och är ett självklart val för våra partners och uppdragsgivare.

Vår verksamhet

Vi har över 20 års erfarenhet av att bedriva forskning.

 Läs mer om KFUE

Fas 1-enheten

På Fas 1-enheten genomförs tidiga studier, så kallade First-In-Human-studier, övriga Fas 1-studier och tidiga Fas 2-studier på patienter.

 Remittera en patient till en fas 1-studie

Läs mer om cancerstudier

 Länkar och patientinformation