Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vår forskning

Vi har sedan hösten 2000 erfarenhet av att planera, starta upp och genomföra kliniska studier.

KFUE består av team klinik, fas 1 och Clinical Trial Office (CTO). Här arbetar forskningssjuksköterskor, forskningsundersköterskor, projektledare, ekonom och administratör. Avdelningen leds av en avdelningschef och medicinskt ledningsansvarig läkare. Läkare vid de olika sektionerna vid Blod- och tumörsjukdomar är knutna till KFUE.

Vi samarbetar med ett flertal andra enheter på Akademiska sjukhuset, bland annat Bild- och Funktionsmedicinskt centrum och ett flertal laboratorier. KFUE genomför ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att kunna uppfylla regulatoriska krav och riktlinjerna Good Clinical Practice (GCP) i samband med kliniska studier.

Studier vid Blod- och tumörsjukdomar

Studier som önskas bedrivas vid Blod- och tumörsjukdomar skickas till studieförfrågningar vid KFUE. Därefter bereds studien internt innan den ansöks till KFUE-rådet för godkännande innan den kan starta. KFUE-rådet äger rum två gånger i månaden.

Skicka din förfrågan om uppstart av studier till studieforfragningar-bot@akademiska.se. Förfrågan kan skickas av sponsor eller prövare vid Akademiska sjukhuset som blivit tillfrågad om deltagande av en sponsor.