Fas 1-enheten

På Fas 1-enheten vid KFUE genomförs tidiga studier, så kallade First-In-Human-studier, övriga Fas 1-studier och tidiga Fas 2-studier på patienter. Enheten är inspekterad och godkänd av Läkemedelsverket och består av forskningssjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Remittera patient till en Fas 1-studie

Remiss till Fas 1-enheten skickas till Onkologmottagningen, Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset att KFUE. Inkomna remisser bedöms av remissbedömningsgruppen som består av läkare och forskningssjuksköterskor.

Vi bedömer remisserna en gång i veckan. Patienten ska vara vidtalad när remissen skickas till oss. Det ska framgå i journalanteckningen eller remissen från er. Vid behov begärs kompletterande information. Om patienten anses lämplig för en studie bokar vi in patienten till ett nybesök.

Följande underlag ska skickas med i remissen: 

  • Patientens sjukdom och allmäntillstånd
  • Diagnos och aktuell sjukdomsutbredning
  • Sammanfattning av tidigare behandling
  • Tidigare/Nuvarande sjukdomar
  • ECOG PS