Kvinnosjukvård

Kvinnlig läkare.

Välkommen till kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på patienten och i ett samarbete mellan olika personalkategorier.

Vi vill ge en bra medicinsk vård med bra bemötande och god omvårdnad till de patienter som kommer till oss. Kvinnosjukvården spänner över ett brett register med många existentiella aspekter.

Vårt uppdrag är att ansvara för kvinnosjukvården i Region Uppsala och att som universitetssjukhus kunna erbjuda kvinnorna såväl i Uppland som i regionen högspecialiserad vård.

Europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi

Certified Centre logo.jpg

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har, som en av landets första universitetssjukhuskliniker, certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.