Endometrioscentrum

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 58 41

Telefontider
Mån - Tor 7.30-14
Fredagar 7.30-11

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 95/96

Akademiska sjukhuset
Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Vi har kompetens och resurser för att hantera det mesta av den problematik som endometrios medför. Omhändertagandet är multidisciplinärt och formas efter enskilda patienters behov. Centrat tjänar som en remissinstans för bedömning av svåra fall. Vi arbetar också med vidareutbildning, kursverksamhet, kliniska studier och forskning.

Vad är endometrios?

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Många av dem som drabbas lider av cykliska eller kroniska smärtor.

De vanligaste symptomen är kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och även smärtor vid tarmtömning och vattenkastning. Andra vanliga symtom är trötthet och energilöshet. Endometrios kan också leda till ofrivillig barnlöshet.

Egen vårdbegäran till endometrioscentrum

För att söka vård hos oss ska diagnosen endometrios vara fastställd och detta ska framgå i din journal.

Journalhandlingar (kopior av journalanteckningar) ska bifogas din vårdbegäran för att vi ska kunna göra en bra bedömning. Vi vill ha kopior på väsentliga journalhandlingar. Det viktigaste är att relevanta läkaranteckningar bifogas. Vi behöver:

  • Operationsberättelse
  • Eventuella svar på undersökningar med magnetkamera (MR)
  • Andra röntgenundersökningar som gjorts på grund av endometrios
  • Tarmundersökningar såsom koloskopi, rektoskopi, sigmoideoskopi
  • Undersökningar av urinblåsa och urinvägar
  • Svar på histopatologisk undersökning (PAD-svar)

 

Handlingarna skickas till oss tillsammans med din egenvårdsremiss. Om journalhandlingar inte inkommit till oss inom fyra månader efter att vi har fått egenvårdsremissen kommer den att avvisas.

Vi behöver ha din e-postadress för att enkelt kunna kontakta dig vid behov. Om du är bosatt utanför Uppsala län och har en accepterad remiss till oss är huvudregeln att vi erbjuder ett första läkarbesök och sedan vid behov ett eller högst två uppföljningstillfällen, vanligen via telefon. Därefter ska du i fortsättningen ha kontakt med din ordinarie gynekolog/kvinnoklinik i ditt eget landsting.

Egen vårdbegäran gör du genom att:

  • Logga in på 1177 Vårdguiden
  • Välj "Hitta och lägg till mottagning"
  • Välj "Endometrioscentrum, Akademiska sjukhuset"
  • Klicka sedan på "Egen vårdbegäran"