Obstetrik

Vårt uppdrag är att till Uppsala läns kvinnor erbjuda vård under graviditet , förlossning och eftervård. Vi bedriver högspecialiserad vård under graviditet för våra kvinnor i Uppland och de landsting vi slutit avtal med.

I samarbete med Uppsala universitet bedriver vi forskning och utbildning bl.a inom läkarprogrammet och barnmorskeutbildningen. I vårt uppdrag ingår även att utveckla en hälsofrämjande hälso och sjukvård i enlighet med Region Uppsalas folkhälsoplan.

Hos oss föds ca 4000 barn varje år. Vårt mål är en frisk kvinna, ett friskt barn och en positiv förlossningsupplevelse. Vi erbjuder både bas- och högspecialicerad förlossningsvård för till alla kvinnor i Uppsala län samt riks- och region från graviditetsvecka 22 och framåt. Vi strävar för eftervård i hemmet och har ett utvecklad BB på väg-team som besöker familjerna.

Hur är det att arbeta som barnmorska på Akademiska sjukhuset?

Som barnmorska på obstetriken kan du arbeta på förlossningsavdelningen, BB-avdelningen och/eller obstetriska specialistmottagningarna. Mottagningarna innefattar ultraljudsmottagning, akut obstetrisk bedömningsmottagning, induktionsmottagning, specialistmödravård, auroramottagning, BB på väg/BB-vård i hemmet, återbesöksmottagning samt amningsmottagning. I mitten av september startade vår akutmottagning för gynekologi och obstetrik (AGO).