Välkommen till förlossnings­avdelningen

För dig som är gravid

Information inför, under och efter förlossningen

 Läs mer

Telefon

018-611 57 00

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 96

 Hitta till ingång

Förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset ligger vid ingång 240 på sjukhusområdet. För att komma till förlossningen kör du via sjukhusets norra infart, mittemot Svandammen/Stadsträdgården. Från och med graviditetsvecka 22 är du välkommen att kontakta förlossningsavdelningen. 

Är det dags att föda?

Ring alltid till oss innan du åker in. Kontakta förlossningen på: 018-611 57 00.

Ring oss när du:
- har regelbundna värkar
- misstänker att fostervattnet gått
- får en blödning
- funderar om förlossningen startat
- vid minskade fosterrörelser

Vid akuta problem under graviditet 

Till och med graviditetsvecka 21+6, kontakta 1177. Efter graviditetsvecka 22+0, kontakta förlossningen.

Igångsättning av kvinnor som gått över tiden

Förstföderskor kommer sätts igång i början av vecka 41, medan kvinnor som tidigare fött barn sätts igång fem dagar senare samma graviditetsvecka.  

Hur går det till på förlossningen?

Om din vistelse

Anhörigavgift

Vår strävan är att partner eller någon annan anhörig ska kunna erbjudas möjlighet att stanna med den nyblivna mamman och barnet på avdelningen. Ibland kan detta på grund av platsbrist vara svårt.

Partner/anhörig som övernattar på BB betalar 450 kr/dygn, i priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsfika. Detta betalas i efterhand via faktura. Tyvärr får ingen medhavd mat förvaras i kyl eller värmas i micro för att undvika smittspridning på avdelningen.

På förlossningsavdelningen

Här arbetar barnmorskor och undersköterskor i par. Vi arbetar för att vägleda dig och din partner när du föder. Förlossningsläkare, narkos- och barnläkare finns tillgängliga dygnet runt. Vi rekommenderar endast att partner och om så önskas ytterligare en nära anhörig att vara med vid födelsen.

Till oss kommer blivande mammor främst från Uppsala län. Vi tar även emot kvinnor med komplicerade graviditeter från andra län. Vi har ett nära samarbete med barnsjukhusets läkare och neonatalavdelningen. Avdelningen är uppdelad på tre våningsplan. Vi är ett universitetssjukhus och har läkar- barnmorske- och sjuksköterskestudenter med i vårt arbetslag.

I vår matmaskin finns det möjlighet att köpa mat, smörgås och dryck. Vi på avdelningen hjälper till med uppvärmning av mat som är köpt i maskinen. Betalning sker med bankkort.

På Akademiska sjukhuset föds drygt 4000 barn om året, vilket är ungefär 12 barn per dygn.

Efter förlossningen

Om den nyblivna mamman och barnet mår bra efter födelsen rekommenderar vi fortsatt vård i hemmet. Det innebär att familjen stannar kvar ca 6-12 timmar och går sedan hem. BB på vägs barnmorskor fortsätter sedan att ha kontakt med familjen.

Besök

Vi avråder från besök om ni endast vårdas här ett eller några få dygn då både föräldrar och barn behöver lugn och ro de första dagarna. Ni avgör själva i vilken utsträckning ni orkar och vill ta emot besök under besökstiderna. Det är viktigt att besökare är friska, de nyfödda är känsliga för infektioner.

RoMaNs-studien: Restoration of Microbiota in Newborns Kan bakteriefloran hos kejsarsnittsfödda barn normaliseras?

Vill du delta i en studie om bakterieflora hos kejsarsnittsfödda barn?

Hypotes: Barn som föds med kejsarsnitt får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de som föds vaginalt

  • Vi vill undersöka om vi med en kontrollerad intervention kan normalisera koloniseringen
    av goda bakterier hos barn som föds med kejsarsnitt
  • En grupp barn får mammas bakterier direkt efter förlossningen och en grupp får placebo
  • Barn som fötts vaginalt ingår som kontrollgrupp
  • Studien kommer att genomföras på fem sjukhus – ett är Akademiska sjukhuset i Uppsala

 

Hur går det till?

I samband med att barnet föds tas prover på bakteriefloran (mikrobiomet) bl.a. från från huden (mamma och barn), bröstmjölk och barnets avföring (både från de som fötts vaginalt och de som förlösts med kejsarsnitt). Prov tas även från navelsträngen och moderkakan. Familjen får med kit för senare provtagning i hemmet då barnet är 1 månad, t.ex. salivprov. Återbesök på sjukhuset sker vid 6, 12 och 24 månader då barnet får träffa en barnsjuksköterska och ni får besvara frågor om eventuella allergier och lämna fler prover.

Bakgrund

• Kejsarsnittsfödda barn har ett mikrobiom med större andel hud- och miljörelaterade
bakterier jämfört med vaginalt födda barn som huvudsakligen får bakterier från mammans vagina och tarm.
• Ett flertal undersökningar har visat ökad risk att utveckla astma och allergi hos barn som fötts med kejsarsnitt.
• En onaturlig bakterieflora under de månader som immunsystemet utvecklas hos barnet kan ligga bakom allergiutveckling senare i livet.
• Tidigare studier har försökt att delvis "återställa" den bakterieflora som barnet normalt möter vid en vaginal förlossning för barn som föds med kejsarsnitt.
• Bakteriefloran kan troligen påverkas, men studierna har varit små och studier behövs som följer upp barnen på längre sikt avseende utveckling av allergi.

Kontakt

RoMaNs-studien Uppsala
Maria Jonsson, förlossningsläkare, ansvarig
maria.jonsson@akademiska.se
Telefon 018-6115757
Erik Normann, barnläkare
Marianne Kördel, barnmorska
Emilia Biskop, barnsjuksköterska
Micaela Sviberg, barnmorska
Therese Paulsdotter, barnsjuksköterska
Maria Norrbäck, barnmorska
Evelina Bäccman, barnmorska