All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Välkommen till förlossningsavdelningen

För dig som är gravid

Information inför, under och efter förlossningen

 Läs mer

Telefon

018-611 57 00

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 96

 Hitta till ingång

Förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset ligger vid ingång 240 på sjukhusområdet. För att komma till förlossningen kör du via sjukhusets norra infart, mittemot Svandammen/Stadsträdgården. Från och med graviditetsvecka 22 är du välkommen att kontakta förlossningsavdelningen. Besöksförbud gäller alla besökande utom frisk partner till förlossningen.

Är det dags att föda?

Ring alltid till oss innan du åker in. Kontakta förlossningen på: 018-611 57 27 eller 018-611 57 00.

Ring oss när du:
- har regelbundna värkar
- misstänker att fostervattnet gått
- får en blödning
- funderar om förlossningen startat
- vid minskade fosterrörelser

Vid akuta problem under graviditet 

Till och med graviditetsvecka 21+6, kontakta 1177. Efter graviditetsvecka 22+0, kontakta förlossningen.

Om din vistelse

Anhörigavgift

Vår strävan är att partner eller någon annan anhörig ska kunna erbjudas möjlighet att stanna med den nyblivna mamman och barnet på avdelningen. Ibland kan detta på grund av platsbrist vara svårt.

Partner/anhörig som övernattar på BB betalar 270 kr/dygn, i priset ingår frukost och kvällsfika. Detta betalas i efterhand via faktura. Den som önskar kan ta med sig egen mat, det finns möjlighet till förvaring i kylskåp.

På förlossningsavdelningen

Här arbetar barnmorskor och undersköterskor i par. Vi arbetar för att vägleda dig och din partner när du föder. Förlossningsläkare, narkos- och barnläkare finns tillgängliga dygnet runt. Vi rekommenderar endast att partner och om så önskas ytterligare en nära anhörig att vara med vid födelsen.

Till oss kommer blivande mammor främst från Uppsala län. Vi tar även emot kvinnor med komplicerade graviditeter från andra län. Vi har ett nära samarbete med barnsjukhusets läkare och neonatalavdelningen. Avdelningen är uppdelad på tre våningsplan. Vi är ett universitetssjukhus och har läkar- barnmorske- och sjuksköterskestudenter med i vårt arbetslag.

På Akademiska sjukhuset föds drygt 4000 barn om året, vilket är ungefär 12 barn per dygn.

Efter förlossningen

Om den nyblivna mamman och barnet mår bra efter födelsen rekommenderar vi fortsatt vård i hemmet. Det innebär att familjen stannar kvar ca 6-12 timmar och går sedan hem. BB på vägs barnmorskor fortsätter sedan att ha kontakt med familjen.

Besök

Vi avråder från besök om ni endast vårdas här ett eller några få dygn då både föräldrar och barn behöver lugn och ro de första dagarna. Ni avgör själva i vilken utsträckning ni orkar och vill ta emot besök under besökstiderna. Det är viktigt att besökare är friska, de nyfödda är känsliga för infektioner.

Frisk partner och syskon till den nyfödda har inga besökstider utan är välkomna.

EVA-studien söker medverkande

EVA-studien är en vetenskaplig studie för att undersöka om snedklipp minskar graden av bristning i underlivet vid förlossning med sugklocka hos förstföderskor. Studien ska också visa hur snedklipp eller bristning påverkar underlivet och sexlivet.

 Läs mer här

Är du gravid med ditt första barn?

Vi söker förstagångsföderskor som är planerade för igångsättning av förlossning. En ny läkemedelskandidat för att mjuka upp (mogna) livmoderhalsen prövas i en klinisk läkemedelsstudie.

I studien vill vi undersöka om en behandling med injektioner av en ny läkemedelskandidat som ges strax under huden en gång per dygn, vid max 7 injektionstillfällen kan mogna ut livmoderhalsen och underlätta för värkarbetet att komma igång.

170 gravida kvinnor planeras delta, i två grupper om 85 i varje. Effekten av behandlingen registreras genom att en grupp kommer att få behandling med aktiv substans och en grupp kommer att behandlas med placebo (icke aktiv substans). Övrig behandling vid igångsättning av förlossningen och under förlossningsarbetet  genomförs enligt sjukhusets rutiner. Behandlingen startar då din doktor tagit beslut om att din förlossning ska sättas igång och pågår i max 7 dagar då du ombeds komma till kliniken en gång per dag för injektioner med studieläkemedlet eller placebo.

Du är en lämplig kandidat att vara med i studien om du

  • väntar ditt första barn (1 barn)
  • är planerad för igångsättning av förlossning
  • är 18 år eller äldre

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta Irina Syve, forskningsbarnmorska, 070-541 29 22

 

Denna prövning har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Prövningen sponsras av Dilafor AB.