Ingång 240

I ingång 240 hittar du förlossningsavdelningen.

För att komma till förlossningen kan du köra från Dag Hammarskjölds väg, via sjukhusets södra infart eller via norra infarten.