BB-avdelning 96 D

Telefon

0186115687

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 96

 Hitta till ingång

De som stannar på BB är mamma och barn som inte kan gå hem direkt från förlossningen efter vaginal förlossning, de som fött barn via kejsarsnitt samt de som har haft någon komplikation före under eller efter barnets födelse. På BB vårdas även kvinnor som har någon grundsjukdom, som till exempel diabetes eller SLE.

Här arbetar barnmorskor och undersköterskor. Vår uppgift är att vara ett stöd under den tid du är här. Det finns också dagligen tillgång till läkare, kurator och sjukgymnast.

Vi avråder från besök om ni endast vårdas här ett eller några få dygn då både föräldrar och barn behöver lugn och ro de första dagarna. Ni avgör själva i vilken utsträckning ni orkar och vill ta emot besök under besökstiderna 17-19. Det är viktigt att besökare är friska, de nyfödda är känsliga för infektioner.

Frisk partner och syskon till den nyfödda har inga besökstider utan är välkomna.