När barnet är fött

Här hittar du information om det nyfödda barnet, om de rutinundersökningar som ska göras och bra råd kring kropp, amning och bristningar.

Information om corona

En ny liten person har kommit in i ditt liv, och det kan vara omvälvande.

När allt är klart får ni nyblivna föräldrar vara tillsammans en stund i lugn och ro. Barnet trivs och håller temperaturen bäst om det får ligga hud mot hud. Efter en stunds vila börjar barnet att leta sig mot bröstet för den första amningsstunden. Det är viktigt att mor och barn får vara ostörda för det är en mycket viktig stund för barnet. När det suger får det i sig råmjölken och kan sedan vila ut efter födelsen. Tänk på att inte låta er störas av besök och mobiltelefon. Personalen hjälper gärna till om det behövs. När tillfälle ges väger vi och mäter barnet.

Om barnet och mamman mår bra ser vi det som naturligt att ni åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen med stöd av BB på väg. Om det inte är aktuellt kommer ni till vår BB-avdelning för fortsatt vård hos oss.

När barnet är i behov av mer vård tar personalen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda hand om er. På 95F vårdas barn som är för tidigt födda och nyfödda barn som har en sjukdom som måste behandlas. En del barn kommer till avdelningen för observation efter komplicerade förlossningar eller för att de behöver hjälp att klara omställningen till livet utanför livmodern. Vårdtiden kan vara allt från några timmar till flera månader.

Övernattning på BB

Vår strävan är att partner eller någon annan anhörig ska kunna erbjudas möjlighet att stanna med den nyblivna mamman och barnet på avdelningen. Ibland kan detta på grund av platsbrist vara svårt.

Partner/anhörig som övernattar på BB betalar 450 kr/dygn, i priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsfika. Detta betalas i efterhand via faktura. Tyvärr får ingen medhavd mat förvaras i kyl eller värmas i micro för att undvika smittspridning av covid-19 på avdelningen.

Det nyfödda barnet

Information om barnskötsel:

Rutinmässiga undersökningar på barnet

BB-vård i hemmet och återbesöksmottagningen

Vår målsättning är att det ska kännas tryggt som nybliven förälder att åka hem.
Förutsättningen för hemgång är att både mamma och det nyfödda barnet mår bra, barnläkare har undersökt barnet och att barnet kommit igång att äta.

Uppföljning

De familjer som åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen fram till att barnet är 72 timmar, får fortsatt uppföljning genom kontakt med BB på väg alternativt barnmorska i mödrahälsovården. Dagen efter att man fått åka hem ringer en barnmorska. Glöm inte att ha telefonen påslagen! Under telefonsamtal och hembesök samtalar barnmorskan med den nyförlösta mamman för att höra hur hon mår, svara på frågor och ge råd vid behov. Barnmorskan ställer också frågor om barnet, amning och matning för att utifrån era behov och frågor ge information och råd om barnets skötsel. Besök bokas efter ert behov.

Återbesöksmottagning

De barn som kommer hem inom 72 timmar kommer tillbaka till mottagningen för:

  • Undersökning av barnmorska eller barnläkare
  • Vikt
  • Metabolscreening (PKU) om det inte redan är taget
  • Hörselscreening (OAE) om det inte redan är utfört

För mammor som har frågor, behöver hjälp med amning eller har andra problem finns även möjlighet att samtala med en barnmorska. Barnmorskan som ringer hem till er meddelar datum och tid för återbesöket. För er som ska göra återbesök i Uppsala finns mottagningen i ingång 96. Endast föräldrarna och det nyfödda barnet får vara med på besöket på återbesöksmottagningen. Det är för att lokalerna är små och för att minska infektionsrisken.

Neontalavdelningen

När barnet är i behov av mer vård tar personalen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda hand om er. På 95F vårdas barn som är för tidigt födda och nyfödda barn som har en sjukdom som måste behandlas. En del barn kommer till avdelningen för observation efter komplicerade förlossningar eller för att de behöver hjälp att klara omställningen till livet utanför livmodern. Vårdtiden kan vara allt från några timmar till flera månader. 

Barnavårdcentralen

Cirka en vecka efter förlossning tar BVC över uppföljning av barnet. Om du inte har valt barnavårdcentral under mödravården, så meddela barnmorska på BB/BB på väg vilken mottagning du önskar gå på.

Amningsråd

Matning

Din kropp efter graviditeten

Kroppen förändras på nytt när du fått barn och mycket av din tid går åt att ta hand om den nya familjemedlemmen. Det är dock viktigt att komma igång att stärka upp din kropp igen så att du undviker att få besvär framöver och så att du orkar ta hand om barnet. Hälsa och motion är en viktig del att fokusera på efter en graviditet pga. flera orsaker. Det kan ta ca 6-8 veckor för kroppen att återhämta sig och under den tiden är det bra att gå promenader och komma igång med bäckenbottenträning. Därefter kan du successivt börja med olika övningar för att stärka kroppen och förbättra konditionen. Det är viktigt att lyssna på kroppen och ge den vad den behöver för både sinne och muskler.

Information och hjälp för dig som fått en bristning

Undersökning efter förlossningen

Efter förlossningen undersöks vävnaden i slidan, i möjligaste mån, av två barnmorskor och av samma barnmorskor som närvarade vid barnets födelse. Inför undersökningen kommer du att få den bedövning som behövs för att kunna göra en noggrann undersökning. Barnmorskan känner alltid på slutarmuskeln (sfinktern) i ändtarmen genom att känna med ett finger i vagina och ett i ändtarmen. Detta för att inte någon skada på slutarmuskeln ska missas.

Om du fått en bristning

Bedömer barnmorskorna att det är en större bristning tillkallas även läkare för bedömning av bristningen. Bristningar på blygdläppar, i slida och mellangård som kan involvera musklerna i bäckenbotten, sys av barnmorska. Är det en större bristning eller att slutarmuskeln (sfinktern) är skadad sys bristningen av läkare på operation. Du kommer att vara bra smärtlindrad inför en eventuell suturering. Du kommer att känna beröring och det kan kännas obehagligt men du ska inte ha ont i samband med sutureringen. Bristningen sys med en självupplösande tråd. I samband med att du sys kommer du att få information om vilken typ av bristning du fått och vad du ska tänka på fortsättningsvis.

Efter att du fått sy en bristning

Såret i slidan behöver tid att läka. Svullnad och obehag är normalt de första veckorna. Om du önskar kan barnmorska på BB, alternativt BB på väg, undersöka bristningen för att bekräfta att allt är som det ska. Uppföljning sker därefter på efterkontrollen på din barnmorskemottagning.

Information om bäckenbottenträning

På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp som besitter samlad tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten för kvinnor efter förlossning. Vi har en stor andel kvinnor som föder utan att få skador och många kvinnor som mår bra och är nöjda med resultatet även efter att de fått en bristning under förlossningen. Bristningarna har minskat och vi jobbar kontinuerligt utifrån nationella riktlinjer och gör allt för att undvika förlossningsskador. Arbetet är evidensbaserat och utgår från nationella riktlinjer. Fortbildning inom området pågår kontinuerligt.

Vart vänder du dig om du får besvär efter förlossningen?

Om du får besvär när du kommit hem ska du i första hand vända dig till din barnmorskemottagning. Om du har kvarvarande problem med smärta och försämrad funktion efter förlossningen kan din barnmorska remittera dig till Akademiska sjukhusets bäckenbottengrupp för att få hjälp.

Om du har akuta besvär, såsom blödning, infektion, svår smärta och feber, ska du vända dig till 1177 för rådgivning.

Information om coronavirus

Här hittar du information om besöksregler under Covid-19 (corona). Du hittar även svar på vanliga frågor.

 Klicka här för mer information