När barnet är fött

Efter förlossningen

En ny liten person har kommit in i ditt liv, och det kan vara omvälvande.

När allt är klart får ni nyblivna föräldrar vara tillsammans en stund i lugn och ro. Barnet trivs och håller temperaturen bäst om det får ligga hud mot hud. Efter en stunds vila börjar barnet att leta sig mot bröstet för den första amningsstunden. Det är viktigt att mor och barn får vara ostörda för det är en mycket viktig stund för barnet. När det suger får det i sig råmjölken och kan sedan vila ut efter födelsen. Tänk på att inte låta er störas av besök och mobiltelefon. Personalen hjälper gärna till om det behövs. När tillfälle ges väger vi och mäter barnet.

Om barnet och mamman mår bra ser vi det som naturligt att ni åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen med stöd av BB på väg. Om det inte är aktuellt kommer ni till vår BB-avdelning för fortsatt vård hos oss.

När barnet är i behov av mer vård tar personalen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda hand om er. På 95F vårdas barn som är för tidigt födda och nyfödda barn som har en sjukdom som måste behandlas. En del barn kommer till avdelningen för observation efter komplicerade förlossningar eller för att de behöver hjälp att klara omställningen till livet utanför livmodern. Vårdtiden kan vara allt från några timmar till flera månader.

 

Information till dig som nybliven förälder

Här finns mer information för dig som nybliven förälder. Information som kan vara bra att ha som nyförlöst och som ny i rollen av förälder.


BB-vård i hemmet och återbesöksmottagningen

Vår målsättning är att det ska kännas tryggt som nybliven förälder att åka hem.
Förutsättningen för hemgång är att både mamma och det nyfödda barnet mår bra, barnläkare har undersökt barnet och att barnet kommit igång att äta.

Uppföljning

De familjer som åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen fram till att barnet är 72 timmar får fortsatt uppföljning genom kontakt med BB på väg alternativt barnmorska i mödrahälsovården, se nedan.

Dagen efter att ni fått åka hem ringer en barnmorska. Glöm inte att ha telefonen påslagen! Under telefonsamtal/hembesök samtalar barnmorskan med den nyförlösta mamman för att höra hur hon mår, svarar på frågor och ge råd utifrån hennes behov. Barnmorskan ställer även frågor om barnet och amning/matning för att utifrån era behov och frågor ge information och råd om barnets skötsel. Besök bokas efter ert behov.

För de familjer som hör till Bålsta, Enköping, Heby, Tierp eller Östhammar är det barnmorskan på er mödravårdscentral som tar hand om uppföljning samt planerar återbesök. Går ni hem på en helg håller BB på väg kontakt genom telefonsamtal fram till följande vardag.
Återbesöksmottagning

De barn som kommer hem inom 72 timmar kommer tillbaka till mottagningen för:

  • Undersökning av barnmorska eller barnläkare
  • Vikt
  • Metabolscreening (PKU) om det inte redan är taget
  • Hörselscreening (OAE) om det inte redan är utfört

För mammor som har frågor, behöver hjälp med amning eller har andra problem finns även möjlighet att samtala med en barnmorska. Barnmorskan som ringer hem till er meddelar datum och tid för återbesöket. För er som ska göra återbesök i Uppsala finns mottagningen i ingång 96. Endast föräldrarna och det nyfödda barnet får vara med på besöket på återbesöksmottagningen. Det är för att lokalerna är små och för att minska infektionsrisken.

Din kropp efter graviditeten

Kroppen förändras på nytt när du fått barn och mycket av din tid går åt att ta hand om den nya familjemedlemmen. Det är dock viktigt att komma igång att stärka upp din kropp igen så att du undviker att få besvär framöver och så att du orkar ta hand om barnet.

Hälsa och motion är en viktig del att fokusera på efter en graviditet pga. flera orsaker. Det kan ta ca 6-8 veckor för kroppen att återhämta sig och under den tiden är det bra att gå promenader och komma igång med bäckenbottenträning. Därefter kan du successivt börja med olika övningar för att stärka kroppen och förbättra konditionen. Det är viktigt att lyssna på kroppen och ge den vad den behöver för både sinne och muskler.

Information och hjälp för dig som fått en bristning

På förlossningsavdelningen arbetar barnmorskorna aktivt för att förbygga och minska antalet bristningar och förlossningsskador. Om du ändå skulle få en bristning finns bra hjälp att få. Vi har bred kompetens från förlossningen, specialistmödravården och urogyn.

På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp som besitter samlad tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten för kvinnor efter förlossning. Vi har en stor andel kvinnor som föder utan att få skador och många kvinnor som mår bra och är nöjda med resultatet även efter att de fått en bristning under förlossningen. Bristningarna har minskat och vi jobbar kontinuerligt utifrån nationella riktlinjer och gör allt för att undvika förlossningsskador.

Arbetet är evidensbaserat och utgår från nationella riktlinjer. Fortbildning inom området pågår kontinuerligt.

Neontalavdelningen

Här vårdas nyfödda barn som behöver stöd och medicinsk hjälp under den första tiden efter födseln. Här kan du läsa mer om neonatalavdelningen.

Barnavårdcentralen

Barnavårdscentralen står till alla familjers förfogande med bland annat kostnadsfria hälsokontroller och rådgivning för barn i åldern 0-6 år. Läs mer om barnavårdscentralen på 1177.