Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barnets första vecka

Nyfödd bebis sover i förälders famn

Barnets första levnadsvecka kretsar ofta kring sömn, kroppstemperatur, kiss och bajs, hudutslag, skrik, navelvård och kontroller. Det är en stor omställning att gå från att ligga omsluten i magen till att födas ut i världen. 

Nyfödda barn behöver närhet

När barnet knyter känslomässiga band till sina föräldrar så kallas det för anknytning. Nyfödda barn tycker om att man pratar med dem och blir ofta lugna av att höra sina föräldrars bekanta röster. Det i sin tur kan underlätta för barnet när det ska börja amma. När det nyfödda barnet ger ifrån sig försiktiga läten svarar många föräldrar spontant (ofta utan att tänka på det) genom att exempelvis smacka med tungan eller prata med en ljus och varierande röst.

Att ha barnet hud mot hud är bra på många sätt. Bland annat stimuleras barnets amningsbeteende av doften och värmen från mammans bröst. Barnet blir också lugnare och gråter mindre eftersom hudkontakten kan fungera som en tröst och öka välbefinnande.

Undersökningar och kontroller den första levnadsveckan

På Akademiska sjukhuset så finns det undersökningar och kontroller som vi rekommenderar och erbjuder till ert nyfödda barn inom de första levnadsdygnen.

  • Barnläkarundersökning

Alla barn erbjuds att undersökas av barnläkare innan ni lämnar sjukhuset. Undersökningen går fort och gör inte ont. 

  • Syresmättnadkontroll (POX-screening)

Det här är ett test som hjälper oss att lättare upptäcka medfödda hjärtfel. Undersökningen visar hur mycket syre barnet har i blodet i olika delar av kroppen. Undersökningen går snabbt och gör inte ont.

  • PKU-prov

Provet tas för att undersöka om barnet har någon av ett antal ovanliga sjukdomar. Det gäller dessa sjukdomar: medfödda ämnesomsättningssjukdomar, sköldkörtelhormonbrist eller svår kombinerad immunbrist, så kallad SCID.

  • Hörselkontroll 

Läs om hörselkontrollen i vår patientinformation – Hörseltest av nyfödda (pdf).

  • Återbesök

Under första veckan erbjuds ett uppföljande återbesök där du får träffa barnmorska och ibland även barnläkare. Om du är kvar på BB en längre tid kan denna uppföljning göras under vårdtiden. 

Vill du läsa mer om något av detta?