BB på vägs hemsjukvård

Telefon

0186115691

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 95/96

Vår målsättning är att det ska kännas tryggt som nybliven förälder att åka hem.
Förutsättningen för hemgång är att både mamma och det nyfödda barnet mår bra, barnläkare har undersökt barnet och att barnet kommit igång att äta.

De familjer som åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen fram till att barnet är 72 timmar får fortsatt uppföljning genom kontakt med BB på väg alternativt barnmorska i mödrahälsovården.

Dagen efter att ni gått hem ringer en barnmorska. Glöm inte att ha telefonen påslagen! Under telefonsamtal/hembesök samtalar barnmorskan med den nyförlösta mamman för att höra hur hon mår, svarar på frågor och ge råd utifrån hennes behov. Barnmorskan ställer även frågor om barnet och amning/matning för att utifrån era behov och frågor ge information och råd om barnets skötsel. Besök bokas efter ert behov.

För de familjer som hör till Bålsta, Enköping, Heby, Tierp eller Östhammar är det barnmorskan på er mödravårdscentral som tar hand om uppföljning samt planerar återbesök. Går ni hem på en helg håller BB på väg kontakt genom telefonsamtal fram till följande vardag.

Fler mottagningar

För kontaktuppgifter och information för dig som inte bor i Uppsala eller Knivsta kommun, klicka på din kommun eller mottagning:
Bålstadoktorn
Familjeläkarna i Bålsta
Enköping husläkarcentrum
Freja mottagning
Heby
Tierp
Privata barnmorskor-Wifery Enköping
Älvkarleby
Östhammar