SK kurs i rhinologi, allergi och ansiktsfrakturer

Kurs för ST-läkare och specialistläkare den 13 - 17 maj 2024.

Information om kursen

Sjukdomar i näsan och de övre luftvägarna är bland de vanligaste folksjukdomar, ofta med stor påverkan på patienters livskvalitet och betydande kostnader för samhället. Dessutom utgör allergiska sjukdomar den största icke-smittsamma sjukdomsgruppen bland barn och unga vuxna i Sverige. Bland vuxna har ca 8–10% astma, 30 % rinit och 11 % eksem, och bland barn och ungdomar beräknas 5–8 % ha födoämnesallergi.

Under de senaste decennierna har den kirurgiska tekniken för åtgärdande av sinonasala sjukdomstillstånd, såväl inflammatoriska tillstånd som tumörsjukdomar, genomgått en revolution i och med införandet av den endoskopiska tekniken.

Idag är endoskopisk sinus och skallbaskirurgi en internationellt etablerat kirurgisk teknik som har ersätt de traditionella kirurgiska metoder som används bara vid undantag fall.

En ansiktsfraktur innebär att ansiktets skelett blivit skadat, vanligen till följd av en trafikolycka, arbetsplatsolycka, sport skada eller misshandel.

Det är viktigt att känna igen, kunna utreda och sedan behandla och handlägga dessa patienter korrekt. För en korrekt handläggning behövs kunskap om såväl medicinska som kirurgiska behandlingsalternativ, prognos och förväntade resultat samt medvetenhet om framtida forskning.

Kursens mål

Att i föreläsningsform, praktiska demonstrationer, live kirurgi och falldiskussioner tillgodogöra sig relevant kunskap om rhinologiska- och allergiska sjukdomar samt ansiktsfrakturer.

Kursen kommer att presentera en teoretisk bakgrund för mekanismer bakom utvecklandet av inflammatoriska och allergiska sjukdomar i luftvägarna och deras medicinska och kirurgiska behandlingsmöjligheter. Förutom noggrann beskrivning av de grundläggande kirurgiska teknikerna för kirurgi av näsa och nässkiljevägg samt endoskopisk bihålekirurgi (FESS-kirurgi) kommer också de senaste endoskopiska skallbaskirurgiska teknikerna att presenteras. Speciellt har kursen ett fokus på att utnyttja kurslärarnas mångåriga personliga erfarenheter genom att presentera en självständighet och framgång efter genomgången kurs. Praktisk och teoretisk

kunskap om omhändertagande och behandling av patienter med ansiktsfrakturer kommer att presenteras enligt samma princip.

Utöver den rent praktiska och teoretiska kunskapen är det även viktigt att ta del av senaste progress inom forskningen när det gäller rhinologiska-, allergiska sjukdomar och ansiktsfrakturer.

Målgrupp

Nivå: ST-läkare, specialistläkare (fortbildning)

Specialitet: Öron-, näs- och halssjukdomar

Tid och plats

Kursdatum: 13 - 17 maj 2024

Kursplats: Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Antal deltagare: max 30

Sista anmälningsdag: 4 februari 2024

Kursledning: Adnan Lidian, MDPhD, sektionsöverläkare för rhinologi och främre skallbaskirurgi, Öron-, näs och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Kursavgift: 12 000 kr. Avgiften kommer att faktureras när platsen är bekräftad.

Anmälan & kontakt

Anmälning sker via e-post till kursadministratör Marianne Bergström på marianne.bergstrom@akademiska.se

Antagningsbesked via mejl med regeln först till kvarn.  

Preliminärt program

Måndag 13 maj 

9:00              Kaffe och registrering

9:30              Introduktion och diagnostiskt prov inför kursen (Lidian / Stigare)

10:30            Anatomi av näsan och bihålor (Bohman)

11:00            Radiologi Hur tolkar man CT och MR bilder (Wikström)

12:00            Lunch

13:00            Nästäppa (Bergquist)

13:45            Septumkirurgi (Stigare)

14:45            Kaffe

15:30            Näsblödning (Lidian)

16:30            Frågor och utvärdering av dag1

Tisdag 14 maj

8:15              Rhinosinuit (Bohman)

9:00              Immune brist och antibiotikabehandling vid rhinosinuiter (Sorri)

10:00            Kaffe

10:30            Näspolypos (Bohman)

11:15            Komplikationer till rhinosinuit (Stigare / Lidian)

12:00            Lunch

13:00            Utredning av allergisk rhinokonjunktivit (Jansson)

13:45            Behandling av allergisk rhinokonjuktivit (Hägg)

14:30            Kaffe

15:00            Behandling av allergisk rhinokonjuktivit (Hägg)

15:25            Angioödem och urtikaria (Blöndal)

15:45            Anafylaxi och akut astma (Hägg)

16:30            Frågor och utvärdering av dag 2

Onsdag 15 maj

8:15              FESS (Lidian/ Stigare)

10:00            Kaffe

10:30            Avancerad FESS (Lidian/ Stigare)

12:00            Lunch

13:00            Sinonasala tumörer och Skallbaskirurgi (Lidian / Stigare)

14:30            Kaffe

15:00            Praktiska övningar på olika tekniska utrustning

(Storz, Medtronic, MikronMed och Smith & Nephew)

16:30            Utvärdering av dag 3 med frågor

Torsdag 16 maj

8:30              Live operation 1

10:00            Kaffe

10:30            Live operation 2

12:00            Lunch

13:00            Tema ansiktsfrakturer (Nowinski, Thor och Alinasab)

13:45            Tema ansiktsfrakturer (Nowinski, Thor och Alinasab)

14:30            Kaffe

15:00            Tema ansiktsfrakturer (Nowinski, Thor och Alinasab)

15:45            Tema ansiktsfrakturer (Nowinski, Thor och Alinasab)

16:30            Utvärdering av dag 4 med frågor

Fredag 17 maj

8:30              HHT (Lidian)

9:15              Cystisk Fibros och PCD (Ahlström-Emanuelsson)

10:00            Kaffe

10:30            Luktsinne från A till Z (Holmström)

11:15            Kongenitala missbildningar och LKG (Stigare / Hakelius)

12:00            Lunch

13:00            Diagnostiskt prov (Stigare / Lidian)

13:45            Olika patientfall (kursdeltagare och kursledare)   

14:30            Kaffe

15:00            Utvärdering av dag 5

Intyg och kursavslutning