Kvinnosjukvård

Välkommen till kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på patienten och i ett samarbete mellan olika personalkategorier.

Vi vill ge en bra medicinsk vård med bra bemötande och god omvårdnad till de patienter som kommer till oss. Kvinnosjukvården spänner över ett brett register med många existentiella aspekter.

Vårt uppdrag är att ansvara för kvinnosjukvården i Region Uppsala och att som universitetssjukhus kunna erbjuda kvinnorna såväl i Uppland som i regionen högspecialiserad vård.