Sektionen för paramedicin

Vårdnadshavare och barn pratar med vårdpersonal

De som jobbar hos oss har olika yrkeskategorier; undersköterska, musikterapeut, förskollärare på lekterapin, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, psykologer, kuratorer, specialpedagog och logopeder.

Vi jobbar mot alla avdelningar och mottagningar så oavsett vilken sjukdom du har som besöker sjukhuset så kan du få hjälp av en av oss. Kontakten med oss går alltid via läkare så ta upp med din/ditt barns läkare om du/ditt barn har ett behov. Om du vill läsa mer om vad vi kan hjälpa till mer så kan du läsa under våra respektive avdelningar.

Folke Bernadotte neurorehabilitering

Vi har ett team för rehabilitering, kommunikation och neuropedagogik 
Remiss till till oss skickas till:
 
Folke Bernadotte neurorehabilitering 
Sektionen för paramedicin, Akademiska barnsjukhuset 
Ingång 95/96, 751 85 Uppsala 

Att arbeta hos oss

Akademiska barnsjukhusets paramedicinska personal

Vårt arbete bedrivs i stor utsträckning i multiprofessionella team. Inom sektionen finns arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, förskollärare på lekterapin, vårdkoordinator, assistent och musikterapeut.

Vi erbjuder specialiserade insatser och arbetar mot de vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset där barn och ungdomar vårdas och Barnsjukhusets mottagningar. Vi samarbetar ofta i team kring specifika diagnosgrupper.

På vårt neurohabiliteringsteam behandlas/utreds barn och ungdomar från hela landet. Vi vänder oss till barn och ungdomar med neuropediatriska frågeställningar utifrån cerebral pares (CP), epilepsi, ätsvårigheter, ovanliga missbildningssyndrom, förvärvade hjärnskador, inlärningssvårigheter och neuromuskulära sjukdomar. Vi arbetar i team kring barnet utifrån dess behov och här får familjerna ökad kunskap om sitt barns möjligheter och svårigheter.

 Läs mer om hur det är att arbeta på barnsjukhuset

Akademiska barnsjukhuset

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn, ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet.

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning