Folke Bernadotte neurorehabilitering

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss – dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-61 74 494

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 95/96, bottenvåning

 Hitta till oss

Vi träffar barn och ungdomar som har en förvärvad hjärnskada. Förvärvad hjärnskada kan man få av till exempel slag mot huvudet, hjärntumör, epilepsi, hjärnblödning eller på grund av syrebrist. Vi träffar både barn som nyss har fått sin hjärnskada och även barn som har haft sin skada en längre tid. Skadorna kan vara mer eller mindre omfattande. 

Vissa svårigheter syns inte från början utan kan komma senare. Barnet eller ungdomen kan ha svårigheter med 

  • trötthet
  • humörsvängningar
  • att orka träffa kompisar
  • att röra kroppen som tidigare
  • att följa med i undervisningstakten
  • att minnas saker
  • att planera och utföra aktiviteter i sin vardag
  • att prata och berätta

Vårt team

Hos oss kan ni få träffa ett team som kan bestå av arbetsterapeut, logoped, barnneurolog, psykolog, fysioterapeut och/eller specialpedagog. Vilka ni träffar beror på vilka frågor ni har och vad ditt barn behöver. Om det behövs kan vi också ta hjälp av till exempel dietist eller kurator.  
Vi utreder ditt barns möjligheter och svårigheter och ger förslag på vilken hjälp ditt barn behöver hemma, i skolan och på fritiden. Vi samarbetar med er som familj, förskolan/skolan, sjukvården och andra i ditt barns närhet. 

Vilka får du och ditt barn träffa?

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten bedömer ditt barns möjligheter och begränsningar att till utföra vardagliga aktiviteter. Bedömning av hand-/armfunktion, sittställning och eventuella behov av hjälpmedel som underlättar i vardagen gör också arbetsterapeuten. Efter bedömning kan vi träna den funktion där ditt barn har en svårighet och ge tips på aktiviteter för fortsatt träning.

Logoped

Logopeden bedömer hur ditt barn förstår språk, talar och kommunicerar med andra i allmänhet. Efter bedömningen får du råd om hur du på bästa sätt kan hjälpa ditt barn att kommunicera och även möjligheter att träna detta. Logopeden kan också hjälpa till om ditt barn har svårt att äta eller dricka.

Barnneurolog

Barnneurologen träffar dig och ditt barn och går igenom sjukdomshistorien samt genomför en medicinsk undersökning. Barnneurologen tar även ställning till om man behöver göra fler utredningar, exempelvis röntgen. Dessutom hjälper barnneurologen till att skriva intyg om det skulle behövas.

Psykolog

Psykologen bedömer hur barnet fungerar kognitivt, socialt och mår psykiskt. Ni har samtal tillsammans om hur barnet och familjen mår. För att ta reda på om barnet har fått en förvärvad hjärnskada och vilka konsekvenser det medför gör man alltid en neuropsykologisk bedömning. En neuropsykologisk bedömning är att man undersöker grundläggande funktioner som minne, uppmärksamhet, inlärning, intelligens, planeringsförmåga samt förmåga att styra och kontrollera sitt beteende. Efter bedömningen rekommenderar vi om vidare åtgärder såsom förhållningssätt (copingstrategier), familjestöd, enskild terapi och kognitiv träning.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten undersöker hur ditt barn rör sig och använder sin kropp. Du och ditt barn kommer tillsammans med fysioterapeuten överens om vad ditt barn behöver öva eller träna på. Om ditt barn behöver hjälpmedel för att gå och röra sig kan fysioterapeuten  hjälpa till att prova ut dessa hjälpmedel.

Specialpedagog

Hos specialpedagogen får du läsa, skriva och räkna. Tillsammans försöker specialpedagogen och ditt barn hitta strategier för att lösa skoluppgifter. Vi använder dator och andra hjälpmedel. Målet är att hitta sätt som gör det lättare att lära sig nya saker. Vid mer omfattande hjärnskador arbetar specialpedagogen med sinnesstimulering och aktiviteter som knyter an till ditt barns intressen.