Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barnnutritionsavdelningen

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-61 74 032

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8.30-16

Besöksadress

Barnsjukhuset ingång 95/96, vån 1

 Hitta till ingång

Dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd. Patientens nutritionsstatus är av stor betydelse för prognos, vårdtid och risk för komplikation i samband med övrig behandling. Dietistens ansvar är att optimera patientens nutritionsstatus med hjälp av metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

På barnnutritionsavdelningen jobbar legitimerade dietister. Verksamheten riktar sig till samtliga avdelningar på Akademiska sjukhuset där barn och ungdomar som behöver kostbehandling eller nutritionsstöd finns. Dietisten behandlar också barn och ungdomar som kommer till barnsjukhusets mottagningar, där dietisten ofta ingår i ett team.

Kontakt

Telefonummer dietist: 018-61 74 032.