Barnsjukhusets kurators- och psykologavdelning

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 58 69

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska barnsjukhuset Ingång 95/96, nbv

 Hitta till ingång

Akademiska barnsjukhusets kuratorer och psykologer finns till för barn och ungdomar som har en pågående vårdkontakt på en avdelning- eller mottagning på barnsjukhuset. 

Kuratorer och psykologer arbetar med ett familjecentrerat perspektiv. Vi träffar barn som är inlagda på sjukhuset, eller deras föräldrar. Vi träffar även familjer som har remitterats till oss från en av barnsjukhusets andra mottagningar. Vi samarbetar med andra yrkesgrupper på barnsjukhuset kring barnets medicinska situation och samverkar också med sjukvården i stort samt med skolor och myndigheter.  

Kurator

Vi arbetar med psykosociala insatser till familjer där det finns barn som är sjuka, skadade eller som har avlidit. Det kan handla om exempelvis krisstöd, stödsamtal, samhällsinformation eller efterlevandestöd. Vi träffar ungdomar och föräldrar till barn i alla åldrar och ser till hela familjens behov.

Psykolog

Vi har behandling för barn och familjer som har psykisk ohälsa kopplad till sin sjukdom. Vi utför också psykologisk utredning med barn som till exempel är för tidigt födda, barn som har haft hjärntumör eller genomgår epilepsikirurgi.

För dig som patient, hur tar du kontakt med oss?

För att få en tid hos oss, tala med er pågående vårdkontakt på Akademiska barnsjukhuset.  

Var kan man vända sig annars?

Om du inte har en pågående kontakt med barnsjukhuset kan du vända till någon av nedanstående mottagningar:  

  • Primärvården (till exempel din vårdcentral eller barnavårdscentralen, BVC)
  • Elevhälsan
  • Barn- och ungdomshälsan
  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)